ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

PROFARMA (2021-2022): Foment de la competitivitat en la Indústria Farmacèutica

Entitat Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/10/2022  

A qui s'adreça

Empreses

PROFARMA (2021-2022): Foment de la competitivitat en la Indústria Farmacèutica és un programa gestionat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, en el qual participen a més el Ministeri de Sanitat i el Ministeri de Ciència i Innovació, aprovat per Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics per Acord del dia 26 de novembre de 2021, per a un període de dos anys (2021-2022), i que té com a objectiu fonamental augmentar la competitivitat de la indústria farmacèutica a Espanya, a través de la modernització del sector i la potenciació d'aquelles activitats que aporten un major valor afegit.

Beneficiaris

Podran sol·licitar la seva inclusió en PROFARMA, les empreses del sector farmacèutic, situades a Espanya, que fabriquin o comercialitzin medicaments d'ús humà i que realitzin activitats d'I+D+i farmacèutica en el territori nacional.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds i documentació per a la convocatòria 2021 començarà l'endemà al de la publicació de la present resolució en el «Boletín Oficial del Estado», i si aquest fos inhàbil, el primer dia hàbil posterior, i finalitzarà el dia 31 de gener de 2022. Per a la convocatòria 2022 les sol·licituds es presentaran des del 14 de setembre de 2022 fins al 14 d'octubre de 2022 inclusivament.

Més informació i accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 303 del 20-12-2021

Contacte

Telèfon: 913 494 640