ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/05/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les persones o entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

  • Les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions.
  • Les cooperatives de treball associat.
  • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Quantia

La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros i la quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és el salari mínim interprofessional pel 2021.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a la convocatòria anticipada 2022 és de 39.000.000,00 euros.

Ampliació de pressupost (document .PDF) a 44.600.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de gener de 2022 a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de maig de 2022, a les 15:00 hores.

Pàgina web del SOC

Referència legal DOGC núm. 8573 Data 29.12.2021

Contacte

Telèfon: 900 800 046