ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/05/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les persones o entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

  • Les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions.
  • Les cooperatives de treball associat.
  • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Quantia

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a la convocatòria anticipada 2022 és de 39.000.000,00 euros.

La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros i la quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és el salari mínim interprofessional pel 2021.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de gener de 2022 a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de maig de 2022, a les 15:00 hores.

 

Pàgina web del SOC

Referència legal DOGC núm. 8573 Data 29.12.2021

Contacte

Tel. 900 800 046