ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/04/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

  • Les cooperatives de treball associat.
  • Les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Quantia

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a la convocatòria anticipada per a l'any 2022 és de 62.500.000,00 euros.

Termini

Des del 31 de desembre de 2021 a las 9h fins al 30 de d´abril de 2022 a les 15h.

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal DOGC núm. 8574 Data 30.12.2021

Contacte

contractació_joves.soc@gencat.cat