ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

CDTI Ajuts destinats a nous projectes empresarials d´empreses innovadores liderades per dones

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 19/04/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finançament per nous projectes empresarials d'empreses innovadores liderades per dones que requereixen l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de la tecnologia.

Beneficiaris

Petites empreses innovadores liderades per dones, constituïdes com a màxim 3 anys anteriors al termini de la sol·licitud de la convocatòria amb un capital social mínim o capital social més prima d'emissió o assumpció de 20.000 €, dessembolsat íntegrament i inscrit totalment en el registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud.

Import finançament

Amb caràcter general es podrà finançar fins al 70% del pressupost elegible de l'actuació amb un import màxim de subvenció de 250.000 € per entitat beneficiària. L'entitat haurà de tenir un pressupost finançable mínim d'actuació de 175.000 €.

Els ajuts es demanaran per actuacions anuals o plurianuals. En tot cas les actuacions subvencionables s'hauran d'iniciar a partir el 1 de gener del 2023 i es podran finalitzar el 31 de desembre del 2023 en el cas que el projecte tingui una duració d´un any, o bé el 31 de desembre del 2024 si el projecte te una duració de 2 anys.

Sol·licitud

Més informació

Contacte

 Telèfon: 915 815 500