ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa Xpande Digital 2023 per al desenvolupament de plans de marketing digital internacional (2a convocatòria)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 05/05/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona obre convocatòria per la concessió d'ajuts pel desenvolupament de plans de marquèting digital internacional en el marc del Programa Xpande Digital 2023, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Beneficiaris

Pimes i autònoms de la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona i que estiguin donats d'alta en el cens de l'IAE.

Pressupost i quantia

La quantia dels ajuts econòmics a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 36.000,00 €, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 4.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 50%, per el que la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 2.000 €.

Aquests ajuts formen part de Programa Xpande Digital, el pressupost màxim d'execució del qual és de 69.120,00 €, en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020 i que inclou els serveis gratuïts d'assessorament i seguiment.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'obre a les 12:00h del 18 d'abril i finalitzarà el dia 5 de maig de 2023 a les 12:00h, si bé el termini es podrà escurçar en cas que s'esgoti el pressupost.

Més informació

Fitxa descriptiva

Accés al tràmit

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8892 Data 11.04.2023

Contacte

Telèfon: 902 448 448