ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Projectes I+D

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Ajudes a projectes de R+D desenvolupats per empreses i destinats a la creació i millora significativa de processos productius, productes o serveis.

Beneficiaris

Empreses.

Característiques de l’ajut

 • Tipus d'interès fix: Euribor a 1 any.
 • Ajuda de fins al 85% del pressupost aprovat.
 • Devolució: 10 o 15 anys incloent una manca entre 2 i 3 anys.
 • Tram no reemborsable d'entre el 20% i el 33% de l'ajuda.
 • El CDTI podrà requerir la constitució de garanties per a la devolució de l'ajuda quan l'anàlisi econòmica financera de l'empresa així ho indiqui.
 • En el seu cas, el CDTI podrà aplicar una minoració o exempció de les garanties sol·licitades.
 • Bestreta del 35% de l'ajuda amb límit de 250.000 euros, sense exigència de garanties addicionals.
 • L'empresa haurà d'aportar, almenys, el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis.

Característiques del projecte

 • Pressupost mínim elegible: 175.000 euros per a tots els projectes menys CENT, que serà de 5.000.000 euros.
 • Durada: 12 a 36 mesos per a tots els projectes excepte els projectes de cooperació tecnològica nacional (12-48 mesos) i CENT (36-48 mesos).
 • Tipologia de projectes de R+D:
  • Projectes de R+D individuals.
  • Projectes de R+D de Cooperació Nacional.
  • Projectes CENT.
  • Projectes de R+D de Cooperació Tecnològica Internacional.
  • Projectes de R+D de Cooperació Tecnològica Europea.
  • Projectes de R+D de Capacitació Tecnològica per a la participació en licitacions internacionals o nacionals.
  • Projectes de R+D per al desenvolupament de tecnologies duals.
  • Projectes de R+D Orientats.

Més informació

Accés al tràmit

Fitxa informativa (document .PDF)

Contacte

Telèfon: 915 815 500

instrumentos_id@cdti.es