ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a projectes d´internacionalització d´empreses i entitats del sector de la música

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/03/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions a projectes d´internacionalització d´empreses i entitats del sector de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l´exterior. S´entén per "creació cultural de Catalunya" les que siguin d´auditoria catalana.

Condicions:

  • Ha de ser un projecte d´internacionalització que comprengui el periode que va des del 31 d´octubre de l´any anterior a la concessió de la subvenció fins el 31 d´octubre de l´any de la concessió de la subvenció.
  • Un mateix sol.licitant només pot presentar una sol.licitud a la mateixa convocatòria.
  • Les accions corresponents al projecte d´internacionalització s´han de dur a terme fora de Catalunya, i el projecte ha d´incloure, com a mínim, una acció fora del territori espanyol.
  • Aquesta subvenció es incompatible amb la resta de convocatòries de subvencions per a projectes d´internacionalització de l´Institut Català de les Empreses Culturals d´altres sector culturals.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria.

Quantia:

La subvenció es com a màxim del 55% del cost del projecte amb un màxim de 20.000 €.

Beneficiaris:

Empreses i autonoms de l´àmbit de la música.

 

Sol.licitud

Més informació

Referència legal Text Refós Bases Específiques

Contacte:

Gilbert Bernadó

Tel: 93 554 78 60

gilbertbernado@gencat.cat