ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajudes econòmiques destinades al foment de l'ocupació 2022, Programa PICE Girona i Palamós

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Concessió d'ajuts a les empreses de les demarcacions territorials de la Cambra de Comerç de Girona i de la de Palamós que hagin contractat joves beneficiaris del sistema nacional de garantia juvenil, que hagin participat al Pla de Capacitació, per un temps mínim de 6 mesos (180) dies a temps complet.

El programa PICE de les Cambres de Comerç, cofinançat pel Fons Social Europeu, forma part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, una iniciativa del Ministerio de Trabajo y Economia Social, amb coherència amb l’ “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven”.

Està dissenyat per atendre les necessitats de les empreses a l’hora de contractar treballadors, amb una formació i capacitació professional dels joves d’acord amb els llocs a cobrir.

Beneficiaris

Empreses i persones inscrites al Règim Especial de Treballadors Autònoms de les demarcacions territorials de la Cambra de Comerç de Girona i de la de Palamós que es trobin donades d'alta al Cens de l'IAE. L'ajut també podrà ser sol·licitat a la Cambra de Comerç on la persona beneficiària de la subvenció ha realitzat el darrer tram complet del Pla de Capacitació, sempre que hi hagi un acord formal entre les diferents Cambres afectades.

Quantia

L'import de les ajudes per cada jove contractat és de 4.950€.

Pressupost

El pressupost màxim per a la concessió d'ajudes en el marc d'aquestes convocatòries és el següent:

  • Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona: 14.850,00 €.
  • Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Palamós: 19.800,00 €.

Més informació - Palamós

Més informació - Girona

Referència legal DOGC Núm. 8664 Data 10-05-2022

Contacte

Telèfon Palamós: 972 314 077

Telèfon Girona: 972 418 500