ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Europa Creativa: Associacions periodístiques

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 07/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Convocatòria dirigida a donar suport a projectes de col·laboració en i entre qualsevol sector dels mitjans de comunicació i informació i/o gènere que tingui com a objectiu millorar la cooperació entre aquests mitjans.

Beneficiaris

La convocatòria estarà oberta als consorcis composts per almenys tres entitats d'un mínim de tres països diferents que participen en el Programa Europa Creativa, sent el coordinador el projecte el responsable de presentar la sol·licitud en nom de tots els socis. Les persones físiques no són elegibles, excepte als treballadors per compte propi o equivalents (és a dir, autònoms) on l'empresa no posseeix personalitat jurídica separada de la de la persona natural, si bé, les persones físiques no poden assumir el paper del coordinador.

Prioritats del Programa

  1. Foment de la transformació de negocis col·laboratius.
  2. Foment de projectes de periodisme col·laboratiu.

Més informació

Més informació Comissió Europea

Contacte

Telèfon: 917 017 115

europacreativa.cultura@cultura.gob.es