ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts de transport a les persones participants als Projectes Singulars de la Línia 1 (SOC - TRANSPORT)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a les entitats que han estat beneficiàries dels Projectes Singulars 2021 i que han finançat mitjançant fons propis, les despeses de mobilitat dels joves vinculades a aquestes actuacions, sempre que així ho hagin previst les respectives convocatòries, per facilitar-los l'assistència a les actuacions programades des de la data d'inici dels projectes singulars fins al 31 d' octubre de 2022.

Beneficiaris

A les entitats que hagin estat beneficiàries directes, mitjançant la resolució corresponent, d'alguns dels Projectes Singulars 2021, i que hagin facilitat, mitjançant recursos propis, els desplaçaments de les persones joves destinatàries d'aquests projectes, que hagin posat a disposició de les persones joves participants algun mitjà de transport per facilitar-los l'assistència a les actuacions programades des de la data d'inici dels projectes singulars fins al 31 d'octubre de 2022 i que ho puguin acreditar.

Quantia

La quantia de l'ajut per dia i per jove ve determinada per mòduls segons el territori (veure article 7 de la Resolució).

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 100.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 de juny al 15 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Referència legal DOGC núm. 8683 Data 07.06.2022

Contacte

Telèfon: 935 536 100