ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa de Diagnosi d'Innovació Comercial (DIC)

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/11/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Diagnosi d'Innovació Comercial (DIC) és un servei que presten les Cambres de Comerç espanyoles, a través del Programa de Suport al Comerç Minorista. Període 2014-2020. Convocatòria 2022, i està dirigit específicament a les pimes del comerç minorista.

A través d'aquest servei i en el marc del Programa de Comerç Minorista es pretén arribar a més de 600 comerços en tot el territori nacional.

Un tècnic especialista realitzarà una profunda anàlisi de diferents aspectes del vostre comerç i identificarà els punts forts i febles en set àrees clau del negoci. Sobre la base d'aquesta anàlisi, es proporcionaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l'establiment comercial. Es facilitaran idees, fàcilment i ràpidament aplicables.

Beneficiaris

La Diagnosi d'Innovació Comercial es dirigeix a autònoms, microempreses i pimes del sector comercial detallista, amb IAE 64, 65 i/o 66, que comptin amb, almenys, un establiment comercial o punt de venda físic. No importa a quin subsector pertanyi o quins tipus de productes vengui.

Pressupost

El pressupost màxim per a la realització dels Diagnòstics d'Innovació Comercial objecte de la present convocatòria és de 24.000 euros, en el marc del Programa Operatiu pluriregional FEDER 2014-2020.

Quantia

El cost màxim del servei finançable d'aquesta actuació ascendeix a 1.200 €.

Termini

Des del 9 de juny a les 9.00 h. fins el 14 de novembre 2022 a les 18.00 h.

Més informació

Convocatòria 2022 (document .PDF)

Accés al tràmit

Contacte

Telèfon: 937 451 255