ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions en l'àmbit de l'artesania

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 24/07/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

La finalitat de les subvencions per a l'àmbit de l'artesania 2023 és reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector.

L'objectiu és potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l'artesania, donant suport a la seva transformació digital, internacionalització, i comercialització, així com reforçar l'estructura de les empreses artesanes, dotant-la d'eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció sostenible.

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries les persones autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal.

Quantia

Fins al 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 1.000 euros per a despeses de consolidació de l'estructura, i un màxim total de 2.500 euros (incloent les despeses de consolidació de l'estructura).

Aquests imports màxims es podran modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

Termini

La convocatòria estarà oberta des de les 9:00 hores del dia 22 de juny de 2023 i fins a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

* Per incidències tècniques de la plataforma de tramitació, s’informa que s’amplia el termini per la presentació de sol·licituds fins a les 14:00 hores del dia 24 de juliol de 2023.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8939 Data 19.06.2023