ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions en l'àmbit de l'artesania

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

La finalitat de les subvencions per a l'àmbit de l'artesania 2022 és reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector.

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries les persones autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans.

Quantia

Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana:

  • Fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.

Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania:

  • Per als dos àmbits, fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000,00 euros.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 550.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Correcció d'errades Bases (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8686 Data: 10.06.2022