ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajudes de l'any 2022 als projectes d'I+D amb participació espanyola seleccionats en les convocatòries internacionals competitives d'ERA-NET Cofund i LEAP RE

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 07/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Ajudes de l'any 2022 als projectes d'I+D amb participació espanyola seleccionats en les convocatòries internacionals competitives d'ERA-NET Cofund i LEAP RE, en el marc del Programa Estatal per a Afrontar les Prioritats del nostre Entorn del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris exclusivament les empreses que desenvolupin els projectes de recerca i desenvolupament definits en l'article 1 de la convocatòria, sempre que l'òrgan de govern internacional corresponent els hagi comunicat expressament que compten amb finançament nacional assegurada mitjançant subvenció.

Pressupost

El finançament de les ajudes es durà a terme amb càrrec al patrimoni de CDTI i a la contribució de la Unió Europea, cofinançada pel Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea, Horizon 2020.

La quantia total màxima de les ajudes a atorgar a l'empara de la present resolució ascendeix a 1.600.000 €.

Web CDTI

Referència legal BOE Núm. 145 del 18 de juny de 2022

Contacte

Telèfon: 915 815 500