ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la producció d'obres audiovisuals d'animació

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 14/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquestes subvencions és subvencionar la producció de projectes d'obres audiovisuals d'animació d'acord amb les modalitats següents:

  1. Sèries audiovisuals d'animació amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica, amb l'objectiu de fomentar l'aplicació de les noves tecnologies en la producció d'animació i la recerca de nous canals d'explotació, així com la creació de productes d'alta qualitat adreçats als mercats nacionals i internacionals.
  2. Llargmetratges cinematogràfics d'animació que emprin i posin de relleu els valors artístics i tècnics del país, i la diversitat de la cinematografia catalana.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions d'interès econòmic (AIE), que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), o les d'un altre estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 2.490.000,00 euros.

Quantia

La quantia de la subvenció no pot ser superior al 50% de la despesa subvencionable que preveu el sol·licitant, fins a un màxim de 500.000 euros per obra audiovisual.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores

Referència legal DOGC Núm 8693 Data 21.06.2022

Contacte

93 567 35 51

niniguez@gencat.cat

93 567 35 57

aplazam@gencat.cat