ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Participació, informació i promoció de programes de qualitat dels aliments

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 22/08/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L’objecte dels ajuts és donar suport als productors que gaudeixen d’un distintiu comunitari de denominació d’origen protegida (DOP) i indicació geogràfica protegida (IGP), inscrits en el registre comunitari corresponent incloses les vitivinícoles, els productors de la producció agrària ecològica (PAE) i els de la producció integrada (PI) mitjançant els ajuts següents:

 • A la participació per primer cop dels agricultors/es actiu/s i agrupacions d’agricultors/es en un programa de qualitat dels aliments.
 • A l’organització d’activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments.

Beneficiaris

 • Els ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments (operació 1):
  • Són persones beneficiàries els agricultors/es actius/ves, d'acord amb l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i agrupacions d'agricultors/es que participen per primer cop en un programa de qualitat dels aliments. Aquestes persones poden sol·licitar l’ajut els cinc anys posteriors a la data d’inscripció en el respectiu programa de qualitat.
  • Són sol·licitants d'aquests ajuts els Consells Reguladors (entitats sense ànim de lucre, que tinguin productors de base inscrits en els seus registres) que representen els agricultors/es i ramaders/es inscrits en el programa de qualitat.
 • Els ajuts per a les activitats d'informació i promoció (operació 2):
  • Poden ser beneficiàries i sol·licitants d'aquest ajuts els consells reguladors i les federacions de consells reguladors dels programes de qualitat dels aliments.

Quantia

En el cas de l'operació 1:

 • D'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, la quantia màxima de les subvencions concedides per explotació és de 3.000,00 euros l'any.
 • El percentatge d'ajut és del 100% de l'import de les actuacions que preveu l'apartat 3.1 d'aquestes bases reguladores.
 • L'import mínim de l'ajut per sol·licitant és de 400 euros.
 • L'import màxim per sol·licitant és de 500.000,00 euros.

En el cas de l'operació 2:

 • L'import màxim de l'ajut és de 150.000,00 euros per persona beneficiària.
 • El percentatge d'ajut és del 70% de la despesa subvencionable.

Pressupost

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total d'1.748.538,00 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8693 Data 21.06.2022

Contacte

Telèfon: 933 046 700