ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 19/05/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu és proporcionar un suport salarial als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat d'un grau igual o superior al 33%, contractades en centres especials de treball.

Beneficiaris

  • Entitats titulars dels centres especials de treball.
  • A centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia.

Quantia

La quantia del mòdul econòmic que s'ha d'aplicar per al càlcul de la subvenció varia segons:

  • Els grups en funció del grau de discapacitat de les persones.
  • El percentatge del salari mínim interprofessional (SMI).

Veure apartat 7 de la convocatòria per a més informació.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 92.000.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 8 de maig de 2023, a les 9.00 hores, i finalitzarà el 19 de maig de 2023, a les 14.00 hores.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Correcció d'errades (document .PDF)

Modificació de bases

Referència legal Convocatòria DOGC núm. 8909 Data 05.05.2023

Contacte

Telèfon: 934 849 500