ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics i videojocs

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d’aquestes subvencions és promoure actuacions destinades a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics, de manera preferent en aplicacions i videojocs.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.

Quantia

L'import màxim subvencionat no pot superar el 70% dels costos del projecte objecte de la sol·licitud.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 175.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds es del 28 de juny al 14 de juliol a les 14h.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores

Referència legal DOGC núm. 8697 Data 28.06.2022

Contacte

Tel. 93 551 13 77