ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques - 2a Convocatòria 2022

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions en l’àmbit de la música i de les arts escèniques.

Son objecte de la convocatòria les despeses de desplaçament, allotjament i/o transport de la càrrega amb l’objectiu de realitzar a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música i de les arts escèniques entre el 16 de febrer i el 31 d’agost del 2022 que contribueixin a la presència de la creació cultural catalana a l’exterior, sempre que es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla). També inclouen actuacions i/o gires dins del domini lingüístic del català, sempre que siguin fora de Catalunya.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries i les persones jurídiques que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 40.000,00 euros per any i per formació.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 300.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds va des del dia 29 de juny al 13 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Més informació

Web convocatòria Ramon Llull

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8694 Data 22.06.2022

Contacte

Música: Anna Fuster

afuster@llull.cat

Arts escèniques: Esther Criado

ecriado@llull.cat