ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades - Digital Innovation Hub

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 12/12/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Es subvenciona la contractació de serveis d'assessorament pel testatge, experimentació i validació de l'ús i/o aplicació de tecnologies digitals avançades a l'empresa mitjançant l'ús d'infraestructures tecnològiques (com laboratoris, equipaments i plataformes tecnològiques) del Digital Innovation Hub, com a pas previ al potencial escalat posterior de la solució tecnològica i la seva implementació en forma de projectes.jurídica, que estigui legalment constituïda i que exerceixi una activitat econòmica en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Beneficiaris

Les beneficiàries han de ser empreses, amb establiment operatiu a Catalunya.

Als efectes d'aquestes bases s'entén com a empresa tota persona jurídica, qualsevol que sigui la seva forma.

Quantia

La subvenció consistirà en una aportació única per beneficiària per a la realització d'un servei d'assessorament amb un màxim de 10.000,00 euros.

Pressupost

La quantitat màxima destinada a la línia és d'1.000.000,00 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'11 d'octubre fins a les 14:00 hores del dia 12 de desembre de 2022.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores 2022

Fitxa informativa

Referència legal DOGC núm. 8769 Data 10.10.2022

Contacte

ajuts.accio@gencat.cat

Tel.  93 567 69 60