ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat pública

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Ajuts a la gestió forestal sostenible dins el Programa de desenvolupament rural per al període 2014-2020.

Beneficiaris

Les empreses i autònoms amb activitat principal forestal poden ser beneficiàries de l’annex 6.

Pressupost

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 7.413.157,90 d'euros, són cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%, per la qual cosa l'aportació del DACC és del 57%.

Quantia

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades pels conceptes definits en els annexos específics per a cada línia d'ajuts.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria genèrica va del dia 10 de setembre del 2022 i finalitza el 9 de novembre de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria específica d’annex 6 va del dia 28 de setembre de 2022 i finalitza el 28 de novembre de 2022.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores

Modificació de bases (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8749 Data 09.09.2022

Contacte

Telèfon: 933 046 700