ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Europa Creativa: Perform Europe

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 08/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu de l'actual convocatòria és secundar les gires transfrontereres i les accions per a la distribució digital sota un enfocament sostenible, inclusiu, just i innovador.

En aquesta convocatòria se seleccionarà una única proposta que doni suport, al seu torn, a un mínim de 35 projectes d'aquest sector al llarg d'un màxim de 36 mesos (sistema d'ajudes en cascada). Almenys el 70% d'aquesta subvenció haurà d'anar destinada a la implementació de les ajudes a aquests projectes, a través d'un procés de convocatòries obertes.

Beneficiaris

Els sol·licitants poden ser una única entitat o un consorci, amb una antiguitat mínima de 2 anys, i establerts en algun dels països participants en el Programa Europa Creativa.

Pressupost

El pressupost màxim és de 3 milions d'euros.

Termini

Data límit de presentació: 8 de novembre 2022, 17.00h.

Més informació

Informació Comissió Europea

Convocatòria (document .PDF)

Pàgina web Perform Europe

Contacte

Telèfon: 917 017 115

europacreativa.cultura@cultura.gob.es