Subvencions per a la promoció d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d’ús