ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajudes de l'any 2022 als projectes de R+D amb participació espanyola seleccionats en les convocatòries internacionals competitives del programa Eurostars-3

Entitat CDTI / Ministerio de Ciencia e Innovación

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 22/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Eurostars és un instrument dins de l'Associació Europea de Pimes Innovadores establerta entre Eureka i de la Comissió Europea que dona suport als projectes de R+D pròxims al mercat liderats per pimes innovadores i desenvolupats en cooperació internacional. El CDTI és l'organisme que s'encarrega a Espanya de l'execució de Eurostars i de la concessió d'ajudes públiques a les empreses espanyoles participants en els projectes aprovats.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les subvencions les petites i mitjanes empreses que desenvolupin els projectes de recerca i desenvolupament seleccionats en el programa Eurostars 3 de les convocatòries internacionals CoD1 de data de 4 de novembre de 2021 i CoD2 de 24 de març de 2022, sempre que se'ls hagi comunicat expressament pel Secretariat Eureka que compten amb finançament nacional assegurada mitjançant subvenció.

Pressupost

El finançament de les ajudes que es concedeixin a l'empara de la present resolució es durà a terme amb càrrec al patrimoni de CDTI i cofinançada amb la contribució de la Unió Europea a través de l'Associació Europea de Pimes Innovadores.

La quantia total màxima de les ajudes a atorgar a l'empara de la present resolució ascendeix a 15.000.000 € (quinze milions d'euros).

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds i documentació annexa començarà el 9 de novembre de 2022 i finalitzarà el dia 22 de novembre de 2022, a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular.

Més informació

Referència legal Convocatòria BOE Núm. 268 del 8 de novembre de 2022

Contacte

Telèfon: 915 815 500