ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions de l'any 2022 per al suport als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 18/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Aquesta línia d’ajuts té per objectiu donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat que treballen en Centres Especials de Treball i, es troben en la fase de transició del treball cap a la jubilació, oferint suport salarial i acompanyament individualitzat i, contribuint al fet que la persona doni continuïtat al seu projecte de vida en el trànsit cap a la jubilació.

Beneficiaris

Entitats titulars dels centres especials de treball i els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia i, establiment permanent a Catalunya i estar inscrits al Registre de centres especials de treball de la Generalitat de Catalunya.

Quantia

La quantia del mòdul econòmic que s'ha d'aplicar per al càlcul de la subvenció és:

  • Suport salarial a la transició del treball a la jubilació, d'acord amb els grups que estableix la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/224/2022:
    • Per a les persones incloses en els grups primer i segon, un 10% del salari mínim interprofessional (SMI). En concret, 116,66 euros per al mòdul mensual; i 3,83 euros per al mòdul diari.
    • Per a les persones incloses en els grups tercer i quart: un 5% de l'SMI. En concret, 58,33 euros per al mòdul mensual; i 1,92 euros per al mòdul diari.
  • Acompanyament especialitzat en el procés de transició a la jubilació, 17,27 euros per hora d'acompanyament i per persona atesa. L'import resultant s'incrementarà un 10% que correspon a la subvenció de les despeses indirectes.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 8.000.000,00 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de novembre de 2022, a les 9.00 hores, i finalitza el 18 de novembre de 2022, a les 13.00 hores.

Noticia

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria DOGC núm. 8789 Data 09.11.2022

Contacte

Telèfon: 934 849 500

diversitattercersector.treball@gencat.cat