ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a la recollida de deixalles marines

Entitat Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Els ajuts tenen caràcter de subvenció i donen resposta a la necessitat principal de millorar la protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes aquàtics establint règims compensatoris en la recollida de residus del mar en el marc de la Prioritat 1 “Fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l’ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement" del programa operatiu segons l’article 40.1.a) del Reglament (UE) 508/2014.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries dels ajuts les federacions de confraries de pescadors d’àmbit territorial català que promoguin la realització d'un projecte destinat a la recollida de deixalles marines.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.000.000,00 euros.

Els percentatges de cofinançament són 75% a càrrec del FEMP i 25% a càrrec del DACC.

Quantia

Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per l'organització i el funcionament d'un sistema de recollida de deixalles marines al mar amb la participació del sector pesquer i per les actuacions de comunicació, informació, formació i sensibilització i conscienciació en aquest àmbit.

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds presentades i de la disponibilitat pressupostària

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de novembre al 14 de de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8792 Data 14.11.2022

Contacte

Telèfon: 933 046 700