Ajuts a la gestió forestal sostenible per al manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques per a la prevenció d’incendis mitjançant pasturatge