ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Selecció de comerços per al desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial en el marc del Programa de comerç minorista

Entitat Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/11/2020  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona informa de la Convocatòria Pública de Selecció de comerços pel desenvolupament de diagnosi d'innovació Comercial en el marc del Programa de Comerç Minorista, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la secretaria d'Estat de Comerç.

Beneficiaris

Pimes, micropimes i persones inscrites al Règim Especial de Treballadors Autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, que que pertanyin a algun dels epígrafs del CNAE-2009, Grup 47 o que estiguin donades d'alta a l' IAE amb els epígrafs 64, 65 ó 66.

Queden específicament excloses les farmàcies.

Objecte

Promoure la participació de les Pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona en l'actuació de Diagnosi d'Innovació Comercial del Programa de Comerç Minorista 2020. Com a objectiu principal, aquesta actuació preten contribuir a la millora de la competitivitat dels comerços, mitjançant la realització de Diagnosi individualitzades, com a mesura per fer front a l'impacte econòmic de la COVID-19.

Referència legal https://www.cambrabcn.org/

Contacte

Cambra de Comerç de Barcelona

www.cambrabcn.org