ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Troba el teu clúster

HCB - Habitat Cluster Barcelona

Habitat Cluster Barcelona és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i contribuir a la competitivitat de la cadena de valor del sector hàbitat a Catalunya. L'HCB promou iniciatives orientades a impulsar el negoci de l’hàbitat de Catalunya i estimular i explotar les sinèrgies entre els membres dels clúster.