ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa d'ajuts destinats a incentivar els projectes de creació d'empreses de base tecnològica i llicència de tecnologia de les unitats de comercialització tecnològica (VALUNI - VALEN)

Passos a seguir:

1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat.

2. Descarregar, instal·lar i emplenar l'aplicació de justificació.

3. Descarregar, emplenar i adjuntar la memòria tècnica a l'apartat corresponent dins de l'aplicació de justificació (en format pdf i amb un màxim de 15MB). Per tal de poder justificar caldrà presentar una memòria tècnica segons sigui una justificació total.

  1. Línia d’ajuts: projectes de creació d’empreses de base tecnològica de les universitats, instituts de recerca hospitalari, centres tecnològics i altres centres de recerca amb una unitat de comercialització tecnològica- Creació d'empresa (veure document)
  2. Línia d’ajuts:projectes de llicència de tecnologia de les universitats, instituts de recerca hospitalari, centres tecnològics i altres centres de recerca amb una unitat de comercialització tecnològica- Llicència de tecnologia (veure document)
  3. Linia d’ajuts: Programa d’incentius pels plans d’actuació de les unitats de comercialització tecnològica de les escoles de negoci ubicades a Catalunya (veure document)

4. Obtenir el codi d'ACCIÓ (cal estar connectats a internet), imprimir i signar l'imprès de justificació.

5. Presentar l'imprès de justificació juntament amb la documentació justificativa per registrar a ACCIÓ (dins del termini establert a la resolució d'atorgament) en format paper, o a qualsevol de les delegacions territorials o per correu administratiu  (Consulteu horaris).

Models de documentació:

1. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). En els casos d’existència de vinculació, informe signat pel responsable legal de l’empresa que justifiqui l’elecció d’un proveïdor vinculat així com que la contractació s’ha realitzat en condicions normals de mercat (ANNEX I).

2. Per despeses de personal, informe anual d'activitats realitzades per cada treballador amb informació sobre el nº d'hores treballades, el nº d’hores treballades dedicades al projecte i la descripció de les  activitats realitzades, signat pel treballador i pel responsable de l'empresa (ANNEX II)

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60