• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa Tecniospring INDUSTRY

10247 - Ajut Programa Tecniospring INDUSTRY Departament d'Empresa i Coneixement accio

 

L'objectiu de la convocatòria Tecniospring INDUSTRY és l'atorgament d'ajuts econòmics a empreses ubicades a Catalunya i entitats acreditades TECNIO per a la contractació de personal investigador experimentat per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica. 

La contractació de l'investigador/la investigadora anirà lligada a un projecte de transferència tecnològica o recerca aplicada de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora. 

Llegiu-ne més

Terminis: Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 30 de setembre de 2019

Tota la informació sobre el tràmit està disponible a: www.tecniospring.com

Podeu adreçar les vostres consultes a: tecniospring.accio@gencat.cat

 

Són entitats beneficiàries dels ajuts les següents:

  • Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla de com a mínim 4 treballadors en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Als efectes d'aquestes bases, el número de treballadors es calcularà en unitats de treball anual (UTA), és a dir el nombre de persones que treballen a l'empresa a temps complet durant tot l'any. El treball de persones que no treballen tot l'any, o que treballen a temps parcial, es comptarà com a fraccions d'UTA. Els treballadors autònoms podran computar com a plantilla si tenen la consideració d'autònoms econòmicament dependents. Es considera que un autònom és econòmicament dependent si almenys un 75% dels seus ingressos provenen d'un únic proveïdor.

  • Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO que apareixen al web http://comunitats.accio.gencat.cat/web/tecnio/cercador. Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de projectes de recerca i transferència tecnològica.
Què necessiteu fer?

Data actualització 22.07.2019