• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa Tecniospring INDUSTRY

10247 - Ajut Programa Tecniospring INDUSTRY Departament d'Empresa i Coneixement accio

 

L'objectiu de la convocatòria Tecniospring INDUSTRY és l'atorgament d'ajuts econòmics a empreses ubicades a Catalunya i entitats acreditades TECNIO per a la contractació de personal investigador experimentat per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica. 

La contractació de l'investigador/la investigadora anirà lligada a un projecte de transferència tecnològica o recerca aplicada de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora. 

Llegiu-ne més

AVÍS: Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs.

Per a casos urgents o que no pugueu ajornar, podeu fer el tràmit en línia amb el formulari corresponent o, en cas que no n’hi hagi, utilitzeu la petició genèrica. Teniu disponible un tutorial sobre com presentar un document al registre electrònic de la Generalitat.


Terminis: Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 30 de setembre de 2019

Tota la informació sobre el tràmit està disponible a: www.tecniospring.com

Podeu adreçar les vostres consultes a: tecniospring.accio@gencat.cat

 

Són entitats beneficiàries dels ajuts les següents:

  • Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla de com a mínim 4 treballadors en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Als efectes d'aquestes bases, el número de treballadors es calcularà en unitats de treball anual (UTA), és a dir el nombre de persones que treballen a l'empresa a temps complet durant tot l'any. El treball de persones que no treballen tot l'any, o que treballen a temps parcial, es comptarà com a fraccions d'UTA. Els treballadors autònoms podran computar com a plantilla si tenen la consideració d'autònoms econòmicament dependents. Es considera que un autònom és econòmicament dependent si almenys un 75% dels seus ingressos provenen d'un únic proveïdor.

  • Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO que apareixen al web http://comunitats.accio.gencat.cat/web/tecnio/cercador. Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de projectes de recerca i transferència tecnològica.
Què necessiteu fer?

Data actualització 22.07.2019