• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix
Ajuts dels Cupons a la Innovació 2019

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 20286 - Programa_Cupons_Innovacio Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Fins les 14:00 h del dia 04 de desembre del 2019, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del programa.

 
  • Annex específic del formulari de sol·licitud.
  • Memòria tècnica del projecte
  • Informe de plantilla mitja de treballadors en situació d’alta, que emet la Tresoreria General de la Seguretat Social del mes anterior al de la presentació de l’ajut.
  • Si la sol·licitant és una empresa i disposa d’autònoms dependents, contracte en el qual l’autònom figura com a TAED (registrat a les oficines d’ocupació) i darrer rebut d’autònoms.
  • Alta censal a hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.