ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Comunitats RIS3CAT
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Comunitats RIS3CAT

La unió fa la innovació

Vols innovar o desenvolupar projectes d’R+D? Tens una necessitat tecnològica per millorar el negoci i fer més competitiu el teu sector?

Les Comunitats RIS3CAT són agrupacions voluntàries d'empreses i agents del sistema de recerca i innovació català que impulsen projectes d'R+D+i en els àmbits sectorials líders de la RIS3CAT. 

Descobreix i participa de les Comunitats RIS3CAT!

Què ofereixen?

 

Les Comunitats RIS3CAT t'ofereixen:

 • Accés directe a projectes nacionals i internacionals.
 • Coneixement actual i evolució de les principals iniciatives d’R+D+I dels principals sectors líders de la RIS3CAT.
 • Accés a metodologies de gestió empresarial i desenvolupament tecnològic.
 • Difusió, prestigi i credibilitat.
 • Accés a les millors bones pràctiques del sector.
 • Participar en la definició de prioritats tecnològiques i d'investigació necessàries del sector.
 • Coordinar inversions nacionals i europees públiques i privades en R+D+I.

A qui va dirigit?

Poden formar part d’una Comunitat RIS3CAT totes aquelles empreses i agents del sistema d’R+D i Innovació català emmarcats en els eixos de l’estratègia RIS3CAT, en els àmbits sectorials líders següents:

 • Indústria alimentària
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústria del disseny
 • Indústries culturals i basades en l'experiència
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials

 

Com funcionen?

Cada Comunitat RIS3CAT acreditada per ACCIÓ té el seu propi model de governança. Consulta’ns per conèixer-les de prop i descobrir com sumar-t'hi!

Coneix les Comunitats

El pressupost total per impulsar les 13 Comunitats RIS3CAT és de 53 milions d'euros, uns ajuts gestionats per ACCIÓ i que part dels quals provenen del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Totes elles mobilitzen una inversió en recerca i innovació superior als 140 milions d’euros. Les comunitats formen part dels àmbits sectorials següents:

 • Una a la indústria del disseny;
 • Una a les indústries culturals i basades en l'experiència;
 • Dues a les indústries de la salut i ciències de la vida;
 • Dues a la indústria de l’alimentació;
 • Tres a les industries de la química, energia i recursos;
 • Dues a sistemes industrials;
 • Dues a la andústria de la mobilitat sostenible.

Coneix les Comunitats i els seus projectes:

L'objectiu de la comunitat MEDIA, coordinada per EURECAT, és el d'impulsar el creixement i el canvi de models de negoci de les indústries culturals i creatives i d'altres relacionades amb l'oferta turística, les activitats esportives o els serveis educatius. Tot això ho desenvolupa a través de la transformació de coneixement i tecnologia en valor econòmic i social.

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

Eurecat

PICAE: Publicació intel·ligent de continguts audiovisuals i editorials

10

i2CAT

ViVIM: Visió per computador a través de vídeo immersiu multi-plataforma

5

Eurecat

MIRONINS: Redisseny de l’experiència cultural de visitar un museu a través de la narrativa transmèdia, la gamificació i les noves tecnologies

6

Universitat Pompeu Fabra

NanoMOOCSs: Nou format audiovisual amb funcionalitats tecnològiques avançades per a l’aprenentatge: els nanoMOOCs

7

Connociam

IDENTIT@RT: Gestió de la identitat, garanties d’unicitat i drets d’explotació en obres creatives digitals

4

Universitat Pompeu Fabra

Engagement: Nous formats tecnològics per a la millora de l'experiència d'usuari i el canvi en els processos d’organització dels museus i centres culturals

6

Universitat Pompeu Fabra

Model Edvidence: Sistema de gestió per les noves demandes del canvi educatiu i del coneixement

5

Creactivitat

ZINKCAT MKT: Model d’innovació de màrqueting en processos de disseny

5

 

L'objectiu de la comunitat ONEIDA, coordinada pel Clúster Català de la Moda (Modacc), és impulsar una estratègia R+D+i que permeti desenvolupar una indústria del disseny a Catalunya que sigui internacionalment competitiva i enfocada al consumidor.

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

Punto Blanco

COSMETOTEX: Estudi i desenvolupament de nous productes tèxtils cosmètics parafarmacèutics.

7

Escorpion

TINTENIBLE: Estudi i desenvolupament de nous processos de tintura i d’acabat tèxtil més sostenibles.

6

A3 Leather Innovation Center- Universitat de Lleida

INNPELL: Estratègia innovadora d'integració global del sector de la pell en el marc de l'economia circular.

8

Gestión de códigos deportivos S.L.

RFID: Control del cicle de vida del producte mitjançant RFID.

4

LAMIGRAF S. A.

DIGITPRINT: Digitalització del procés d'impressió de buit-gravat.

3

CENFIM

SMARTSPACE: Desenvolupament d'una solució IoT per a les indústries de l'hàbitat de Catalunya.

7

 

L’objectiu de comunitat LLAVOR 3D coordinada per Leitat és accelerar el desenvolupament i l’adopció de les tecnologies d’AM/3DP per part dels sectors industrials productius com una forma alternativa de dissenyar, desenvolupar i produir de manera sostenible nous productes competitius que enforteixin la seva competitivitat.

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

LEITAT

3D TOOLING: Ecosistema d’R+D+i per a implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria de les eines de producció

7

LEITAT

PRO2: Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la fabricació de productes industrials i als processos industrials de producció

9

CIMNE

TRANSPORT: Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport

9

Fundació CIM

QuirofAM: Recerca en AM/I3D a la indústria de salut per a la millora de la pràctica quirúrgica

11

 

L’objectiu principal de la comunitat Indústries del Futur, coordinada per Eurecat, és consolidar un pol d’Innovació Líder en Fabricació Eficient i Sostenible a Catalunya, mitjançant una xarxa de capacitats i plantes pilot que han de servir per agilitzar i consolidar la cadena de valor de la R+D+i industrial:

 • Desenvolupant un entorn productiu modular, interoperable i escalable mitjançant arquitectures d’informació eficients i flexibles dins la cadena de valor industrial.
 • Introduint tècniques de fabricació avançades com sistemes de robòtica col·laborativa, in-mold electrònics, equips de pols metàl·lica personalitzada, i sistemes TIC industrials (I4.0).

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

Fundació EURECAT

IGNITE: Control i integració de maquinària intel·ligent

9

Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC)

SIMBIOTS: Facilitar una introducció de la robòtica a nous processos i aplicacions dintre de la industria

5

Fundació EURECAT

PLASTFUN: Planta Pilot de Peces Plàstiques amb Superficies Funcionals Avançades

10

Fundació CTM centre tecnològic

AVINT: Estratègies avançades de mecanitzat i predicció de la rugositat

10

Fundació CTM centre tecnològic

FAMPAI: Fabricació Avançada de Materials en Pols per Aplicacions Industrials

6

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya

PIONER: Producción industrial mejorada mediante la optimización energética de los procesos productivos

7

La Comunitat de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA) i coordinada per la UdL, té com objectiu contribuir a la innovació del sector agroalimentari per tal d'aconseguir una intensificació agroalimentària sostenible que doni resposta als reptes sectorials més importants. La COTPA proposa sis projectes agrupats en tres eixos bàsics:

 • Avançar en la tecnificació, l’automatització i la integració tecnològica. CONNECTA!
 • Incorporar l’economia circular en l’agenda del sector. APROFITA!
 • Incorporar la biotecnologia com a recurs d’innovació. RESISTEIX!

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

EURECAT

IoE-Crops: Internet dels conreus extensius

11

Clúster Català dels Mitjans de Producció Agrícola

LISA: Reducció de l'aplicació dels inputs agrícoles garantint la sostenibilitat econòmica i ambiental

8

Universitat Autònoma de Barcelona

SMARTFARM : Tecnificaió intel·ligent i rendible de les granges catalanes

5

Industrial Tecnica Pecuaria

LIPOXIFEED: Recerca i valorització de subproductes grassos i antioxidants per a producció animal

6

Pinsos del Segre

REGEVA: Noves estratègies per controlar el virus de la síndrome respiratori i reproductiu porcí

5

Fruits de Ponent

FRUIT3CAT: Noves varietats de fruita resistents a les malalties i d'alta qualitat organolèptica

6

L’objectiu d’aquesta Comunitat coordinada per Altran és la transformació digital de les xarxes i serveis de distribució als ciutadans, amb la finalitat de:

 • Transformar el sector de les Utilities (empreses de subministrament de serveis a la ciutadania) identificant el conjunt d’eines i solucions que han de permetre la seva digitalització encaminant-les cap al concepte de Utilities 4.0.
 • Posicionar Catalunya com a referent en aquest àmbit.
 • Crear teixit industrial mitjançant el desenvolupament i l’aplicació d’aquestes noves solucions.

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

Ferrovial Servicios SA

ACTIV 4.0: Operació I gestió avançada d’actius

11

Gas natural SDG SA

SENIX: Sensorització I inspecció de xarxes

11

Gas natural SDG SA

MODEM: Models predictius I gestió de la demanda

10

CETAQUA

PERSOSER: Personalització dels serveis per a la millora de l’experiència

8

Fundació EURECAT

SECUTIL: Solucions de seguretat I ciberseguretat en utilities per a la protecció de infrastructures crítiques

7

L’objectiu de la Comunitat de l’aigua coordinada per CTM és:

 • Reduir el cost associat a la gestió de l’aigua
 • Garantir la salut de les persones i la protecció dels ecosistemes
 • Conservació del recurs natural, que en garanteixi quantitat i qualitat
 • Transformació dels models de gestió (economia circular)

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

Universitat de Girona

DIGESTAKE: Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular

10

Fundació CTM Centre Tecnològic

REGIREU: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilització

12

Fundació EURECAT

IMAQUA: Gestió Integral de la qualitat i quantitat de les aigües en processos d'abastiment i distribució

10

Catalan Water Partnership

WATERTUR: Recerca en tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l'aigua en hotels

8

Fundació CTM Centre Tecnològic

EFLUCOMP: Recerca en tecnologies cost-eficients basades en processos de separació, biològics i altres processos per al tractament d’efluents complexes

10

Universitat Politècnica de Catalunya

ELDE: Electro-depuració d'aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmica

7

Aquesta Comunitat de l'àmbit de la mobilitat i coordinada per l'IDIADA, té com a objectius:

 • Accions per fer la infraestructura més resistent i robusta, incloent l’impacte en el canvi climàtic
 • Desenvolupament d’un ecosistema” d’enginyeria virtual” per fer l’industria de la mobilitat sostenible catalana el més eficient i el més robusta possible.
 • Desenvolupament de nous serveis i productes al voltant del vehicles amb funcionalitats autònomes avançades.

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

Autopistas España, S.A.

Carretera del Futur: R+D de noves tecnologies per implementar el concepte Smart Road

12

IDIADA Automotive Technology S.A.

VirtualMOB: Noves eines i models de simulació per virtualització de processos en mobilitat sostenible

9

FICOSA ADAS S.L.

VAC: Desenvolupament ADAS i comunicacions de nova generació pel control de cotxes autònoms i cooperatius

10

Aquesta Comunitat de l'àmbit de la indústria alimentària i coordinada per l'IRTA, pretén augmentar la inversió en R+D i Innovació de les empreses catalanes agroalimentàries com a mesura per millorar la seva competitivitat, tenint en compte les demandes del consumidor relacionades amb tres grans reptes de la cadena alimentària: 

 • Alimentació i el seu efecte sobre la Salut
 • Seguretat Alimentària
 • Sostenibilitat lligada als processos de la indústria alimentària

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

Associació Catalana d'Innovació del Sector Carni Porcí

Q-PORK: Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats

15

Andres Pintaluba, SA

KETRENOVIN: La biotecnologia com a KET clau en l’obtenció de nous ingredients d’alt valor afegit pel sector agroalimentari català

11

Laboratorios Ordesa, SL

MICROBIOTA: Identificació de nous ingredients moduladors de la microbiota humana i animal fent ús de la biotecnologia industrial, les tecnologies òmiques i les tecnologies de big data

11

Creaciones Aromáticas Industriales, SA

PERFILS: Aliments amb perfils nutricionals millorats adreçats a poblacions amb requeriments nutricionals específics

8

Hipra Scientific SLU

SMARTPROD: Nous productes per a la prevenció, noves estratègies vacunals i eines sanitàries per a garantir el subministrament de proteïna animal de qualitat, augmentant la rendibilitat, la competitivitat i la seguretat alimentària

7

Corporacion Alimentaria Guissona, SA

UMBILICAL: Creació d’una nova línia productiva de vedells amb major vitalitat, menys mortalitat durant la fase lactant, i de proximitat, provinents de granges lleteres locals

3

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

AUTENFOOD: Autenticació, traçabilitat i seguretat alimentària dels productes agroalimentaris catalans per una millor detecció del frau alimentari

6

Aquesta Comunitat de l’àmbit estratègic de les Indústries de la Salut i Ciències de la Vida i coordinada per Biocat, vol esdevenir un agent dinamitzador d’un pla d’actuacions amb projectes líders a Catalunya per tal de potenciar un sistema de salut competitiu i sostenible, fomentant l’excel·lència en recerca, desenvolupament i innovació, a través de la participació multidisciplinària de diferents actors del sector, amb l’objectiu de donar resposta als propers reptes de la salut. Aquest objectiu es concreta en altres més específics, dels quals destaquen:

 • Resoldre els reptes de salut dels ciutadans i millora del sistema sanitari català
 • Millorar la col·laboració i competitivitat de les entitats participants
 • Identificar i impulsar noves oportunitats de negoci i/o activitats emergents

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

Universitat de Barcelona

ADVANCECAT: Acceleradora pel desenvolupament de teràpies avançades a Catalunya

17

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia SA

AMMIC: Acceleradora en malalties minoritàries de Catalunya

9

Hospital Sant Joan de Déu

Hl3.0: Sistema digital expert d'assistència integral i personalitzada del pacient pediàtric

5

Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya

NEXTCARE: Atenció personalitzada del malalt crònic en un marc de salut digital

10

Fundació Institut Guttmann

INNOBRAIN: Noves tecnologies per a la innovació en rehabilitació i estimulació cognitiva

10

 

Aquesta Comunitat de l’àmbit estratègic de les Indústries de la Química, Energia i Recursos i coordinada per l’IREC, té la finalitat de transformar el sector energètic mitjançant la innovació, la col·laboració entre el sistema R+D i Innovació i el teixit empresarial i la concentració del coneixement, per tal de convertir Catalunya en un referent internacional.

Es pretén afavorir la implementació d’un sistema energètic més sostenible i eficient, a través d’energies renovables, una gestió energètica eficient i la creació d’una xarxa elèctrica més controlable i intel·ligent.

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

COMSA EMTE SL

REFER: Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitació

15

GAS NATURAL FENOSA

COSIN: Combustibles sintètics

7

ELECTRA CALDENSE S.A.

NAenCAT: Desenvolupament experimental de noves tecnologies d'automatització de la xarxa de mt a Catalunya.

6

ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLP

MicroIT: Bases de disseny d'una microsolució tic eficient i competitiva destinada a pimes

3

 

RSM GASSÓ CIMNE ENERGY SL

Flexedinet: Gestió activa intel·ligent d'energia en edificis terciaris: mercat, usuaris, càrregues i manteniment

4

INÈDIT INNOVACIÓ SL

LCAenerboost: eina per a la ecoinnovació en tecnologies innovadores del sector de l'energia

2

IGRID SL

Estorelot: Eines per a la gestionabilitats de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovables

8

Aquesta Comunitat de l’àmbit estratègic de les Indústries de la Mobilitat Sostenible i coordinada per FICOSA, pretén integrar coneixements i fomentar la col·laboració dels principals agents del sector de la mobilitat sostenible, amb l’objectiu d’impulsar un ús millor de les seves competències per tal d’assolir una especialització del teixit industrial en el camp de la reducció d’emissions al transport.

Això passa per habilitar tecnologies avançades d’automoció i transport per reduir emissions, a través de dues tendències actualment generalitzades: l’impuls el vehicle elèctric i l’ús de combustibles alternatius a la gasolina i el gasoil. La comunitat té vocació de portar a mercat aquestes tecnologies, a partir de la creació de nous productes i serveis.

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

Fico Triad SA

Desenvolupament de components electrònics per la mobilitat sostenible

9

Transports Metropolitans de Barcelona SA

Vehicle avançat sostenible i òptim pel transport de persones en entorns urbans

7

Autoritat Portuària de Barcelona

Reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics i acústiques del port de Barcelona i voltants

10

Aquesta Comunitat de l’àmbit estratègic de les Indústries de la Salut i Ciències de la Vida i coordinada per LEITAT, pretén crear un espai de col·laboració i treball conjunt per donar resposta a les demandes i reptes dels agents que configuren el sistema sanitari mitjançant les tecnologies de la salut.

Es busca millorar la competitivitat de les empreses i centres en aquest àmbit, amb un enfocament innovador i transversal centrat en el pacient.

 

Projectes

ENTITAT LÍDER

PROJECTES

PARTICIPANTS

Idneo Technologies SA

BIÒPSIA3D: Biòpsia 3d per tomosíntesi

5

EAP Osona Sud Alt Congost SLP

NANONAFRES: Estudis preclínics i clínics aplicació nanovesícules (quatsomes) amb egf úlceres venoses cròniques

7

Intelligent Pharma SLP

DIALCAT: La diabetis com accelerador de deteriorament cognitiu i malaltia d'Alzheimer: abordatge i adherència

17

Hospital Sant Joan de Déu

ACADOM: assegurant la continuïtat assistencial domiciliària

6

Aquests ajuts estan cofinançats amb el FEDER, destinats a incentivar la realització de projectes d’R+D duts a terme a Catalunya i amb un alt impacte al territori i a les empreses. Els projectes hauran de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i la tecnologia, així com capacitar les empreses per accedir a convocatòries internacionals d’R+D i, en especial, al programa Horizon 2020 de la Unió Europea i a licitacions.

feder