ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa

Convocatòria 2021: cupons per fer avui l’empresa del demà

Per vendre els teus productes a un nou país. Per exportar a través dels canals digitals. Per implementar o desenvolupar tecnologies avançades. O per adaptar el teu model de negoci al nou consumidor i a una societat cada vegada més sostenible.

Aquests són els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa, uns cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació o noves tecnologies, a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Enguany, incorporen noves variants per adaptar la teva empresa al nou paradigma global on l’ús dels canals digitals o la incorporació de noves tecnologies són més necessaris que mai. El que no canvia, però, és que els Cupons s'exhaureixen en poc temps.

Prepara’t i tria el cupó que més s’adapti a les teves necessitats. Avança cap a l'empresa del demà.

 

Cupons a la indústria 4.0

Què ofereixen?

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l'empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

 • Cupó diagnosi indústria 4.0: Definició d’un full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d'oportunitats de millora per permetre la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l'establiment de plans de transformació.
  Ajut màxim: 8.000 euros
 • Cupó implantació indústria 4.0: A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en la integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0 a través de la realització de proves pilot o l’accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.
  Ajut màxim: 20.000 euros

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2021 ha finalitzat.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors acreditats* per ACCIÓ:

 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO
 • Assessors acreditats per ACCIÓ en l'àmbit sectorial RIS3CAT d'Indústria 4.0, en les categories: estratègia, tecnologia, operacions i organització

Troba el teu assessor al llistat d'assessors acreditats d'ACCIÓ i/o al Llistat de desenvolupadors TECNIO. Filtra per la categoria que t'interessa per conèixer totes les opcions al teu abast.

En el cas del Cupó implantació indústria 4.0 es permetrà la contractació de més d’un proveïdor acreditat per la realització del projecte. Per la seva banda, el Cupó diagnosi indústria 4.0 únicament permet la contractació d’un sol proveïdor acreditat.

* Els assessors o agents tecnològics TECNIO han d’estar acreditats en el moment de fer la sol·licitud dels Cupons.

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons indústria 4.0?

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de 2 anys de vida a data de sol·licitud de l'ajut.

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d'un màxim de 8.000 euros pel Cupó diagnosi indústria 4.0 o d'un màxim de 20.000 euros pel Cupó implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l'actuació subvencionada. En el cas d'aquest darrer cupó (implantació), es pagarà una bestreta del 20% un cop rebuda la resolució. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació i a l’estratègia, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La segona convocatòria 2021 estarà oberta fins al 5 de novembre. Sol·licita'ls ara!

Cupons a la internacionalització

Què ofereixen?

Els Cupons a la internacionalització tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses i es poden bescanviar per algun d’aquests serveis:

 • Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.500 euros
 • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager. Ajut màxim de 4.000 euros

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2021 ha finalitzat.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

Els Cupons a la internacionalització permeten la contractació de més d'un proveïdor acreditat per a la realització del projecte subvencionat.

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent.

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons a la internacionalització?

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts s'adrecen a pimes amb seu operativa a Catalunya i que encara no exporten o que exporten fins a un màxim del 25% de la seva facturació (havent facturat un mínim de 100.000€ l’any 2020). És a dir, són cupons que s'adrecen a empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai.

La intensitat de l'ajut serà d'un màxim del 80% del cost del servei, amb un ajut màxim de 2.500 euros pel cupó al pla de promoció internacional i de 4.000 euros pel cupó a la subcontractació d'un Export Manager.

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació i l'estratègia, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2021 ha finalitzat. 

Cupons International eTrade

Què ofereixen?

Els Cupons International eTrade tenen per objectiu incentivar la promoció internacional de les empreses a través dels canals digitals i es poden bescanviar pels següents serveis:

 • Anàlisi de la presència actual de l’empresa als canals digitals
 • Definició de l’estratègia digital internacional: definició d’objectius, selecció de mercats i públics objectiu, identificació de la proposta de valor i definició dels canals digitals i fases del cicle de venda en els que es treballarà
 • Pla d’accions a canals digitals i anàlisi de costos aproximats per dur-les a terme

L’ajut màxim és de 6.000 euros.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2021 ha finalitzat.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Assessors acreditats especialitzats en eCommerce per la internacionalització

Troba el teu assessor al llistat d'assessors acreditats d'ACCIÓ.

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent. A més, es permetrà la contractació de més d’un proveïdor acreditat per a la realització de l’acció subvencionada.

 

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons International eTrade?

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i que han de complir amb els següents requisits:

 • Acreditar una facturació mínima de 100.000 euros l’any 2020
 • Disposar d’una pàgina web en anglès
 • Disposar d’un pla de promoció internacional d’un producte o servei que inclogui una selecció de països de destí, una selecció de canals de distribució i un llistat de potencials clients

La quantia de la subvenció pels Cupons International eTrade serà d'un màxim de 6.000 euros, sempre que no superi el cost de l'actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació i a l’estratègia, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2021 ha finalitzat.

Cupons a la innovació i a l'estratègia

Especialitats

Els Cupons a la innovació i a l'estratègia tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implantació de tecnologies que incloguin aspectes com el model d’innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement i la fiscalitat de la innovació. Es poden bescanviar per un o dos dels següents serveis:

 

Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

 • Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, definir les eines per dur a terme innovació oberta, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible. Ajut màxim de 6.000 euros

Cupó a la propietat industrial

 • Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat. Ajut màxim de 2.500 euros
 • Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa. Ajut màxim de 4.000 euros

Cupó a l'economia circular

 • Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos amb l'objectiu d'analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental. Ajut màxim de 6.000 euros

Cupó a la fiscalitat

 • Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i. Ajut màxim de 2.500 euros

Cupó a la tecnologia

 • Per rebre assessorament adreçat al desenvolupament de tecnologia, assajos, validacions i testatges necessaris en processos de R+D i innovació de component tecnològica. Ajut màxim de 6.000 euros

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2021 ha finalitzat.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 

Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

 • Assessors acreditats per ACCIÓ experts en gestió de la innovació, corporate venturing, conceptualització i disseny de productes, finances i control de gestió, màrqueting, vendes i canals digitals, operacions i organització i estratègia

Cupó a la propietat industrial

 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria de propietat industrial

Cupó a l’economia circular

 • Assessors acreditats per ACCIÓ en la categoria d’economia circular
 • Les entitats acreditades TECNIO

Cupó a la fiscalitat

 • Assessors acreditats per ACCIÓ experts en fiscalitat en R+D+i

Cupó a la tecnologia

 • Assessors acreditats per ACCIÓ l’àrea d’expertesa de tecnologia
 • Les entitats acreditades TECNIO

 

En tots els Cupons a la innovació i a l'estratègia únicament es permetrà la contractació d’un sol proveïdor acreditat per realitzar l’acció subvencionada.

Troba el teu assessor al llistat d'assessors acreditats d'ACCIÓ. Filtra per la categoria que t'interessa per conèixer totes les opcions al teu abast.

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent.

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons a la innovació i a l'estratègia?

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de 2 anys de vida a data de publicació de la convocatòria.

La quantia màxima de la subvenció pels Cupons a la innovació estratègica és la següent:

 • Cupó al model de gestió i de processos d’innovació: Ajut màxim de 6.000 euros
 • Cupó a la propietat industrial: Ajut màxim de 2.500 euros(redacció i presentació de la patent) o de 4.000 euros (definició del pla estratègic)
 • Cupó a l'economia circular: ajut màxim de 6.000 euros
 • Cupó a la fiscalitat: Ajut màxim de 2.500 euros
 • Cupó a la tecnologia: ajut màxim de 6.000 euros

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut.En el cas dels Cupons a la innovació i a l'estratègia, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2021 ha finalitzat.

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa: experiències i publicacions