• Share to Linkedin
  • Print

Programa Internacionalització Agrupada (PIA)

Passos a seguir:

1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat.

2. Descarregar, instal·lar i emplenar l'aplicació de justificació. 

3. Descarregar, emplenar i adjuntar la memòria tècnica a l'apartat corresponent dins de l'aplicació de justificació (en format pdf i amb un màxim de 15MB).

Per tal de justificar el projecte subvencionat, cal presentar una memòria del projecte subvencionat que ha de seguir aquest model (s'han de presentar els dos documents amb les signatures originals):

- Informe final part I
- Informe final part II

4. Obtenir el codi d'ACCIÓ (cal estar connectats a internet), imprimir i signar l'imprès de justificació.

5. Presentar l'imprès de justificació juntament amb la documentació justificativa per registrar a ACCIÓ (dins del termini establert a la resolució d'atorgament) en format paper, o a qualsevol de les delegacions territorials o per correu administratiu  (Consulteu horaris)

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la internacionalització el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 484 96 21.