• Share to Linkedin
  • Print

Ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat (IRC – IRCT – IRCR – IRCBSR)

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60