ACCIÓ - Agency for Business Competitiveness
RIS3CAT Communities
 • Share to Linkedin
 • Print

RIS3CAT Communities

In unity there is innovation

Do you want to innovate or develop R&D projects? Do you have a technological requirement to improve business and make your sector more competitive?

RIS3CAT Communities are voluntary groups of companies and players in the Catalan research and innovation system promoting R&D+i projects in the leading areas of the RIS3CAT sectors.

Find out about and take part in the RIS3CAT Community!

What do they offer?

RIS3CAT Communities offer:

 • Direct access to national and international projects
 • Current knowledge and evolution of the main R&D+i projects in the main leading sectors of RIS3CAT
 • Access to business management and technological development methods
 • Promotion, prestige and credibility
 • Access to the best practices of the sector
 • Participation in defining necessary technological and research priorities for the sector
 • Coordination of national and European public and private R&D+i investments

At whom is it targeted?

Any company or player in the Catalan R&D and Innovation system related to the key ideas of the RIS3CAT strategy in the following leading areas of the sectors can form part of an RIS3CAT Community:

 • Food industry
 • Chemical, energy and resources industries
 • Sustainable mobility industries
 • Design industry
 • Cultural and experience-based industries
 • Health and life science industries
 • Industrial systems

How do they work?

Each RIS3CAT Community accredited by ACCIÓ has its own governance model. Consult us for further insight and to find out how to join!

Meet the Communities

ACCIÓ has earmarked 53 million euros from the European Regional Development Fund (ERDF) to accredit 13 RIS3CAT Communities. All these have rounded up an investment in research and innovation of over 140 million euros. The Communities are part of the following areas:

 • One for Design industry
 • One for Cultural and experience-based industries
 • Two for health and life science industries
 • Two for Food industries
 • Three for the Chemical, energy and resources industry
 • Two for industrial systems
 • Two for Sustainable mobility industries

Meet the Communities and their projects:

L'objectiu de la comunitat MEDIA, coordinada per EURECAT, és el d'impulsar el creixement i el canvi de models de negoci de les indústres culturals i creatives i d'altres relacionades amb l'oferta turística, les activitats esportives o els serveis educatius. Tot això ho desenvolupa a través de la transformació de coneixement i tecnologia en valor econòmic i social.

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
Eurecat PICAE: Publicació intel·ligent de continguts audiovisuals i editorials 10
i2CAT ViVIM: Visió per computador a través de vídeo immersiu multi-plataforma 5
Eurecat MIRONINS: Redisseny de l’experiència cultural de visitar un museu a través de la narrativa transmèdia, la gamificació i les noves tecnologies 6
Universitat Pompeu Fabra NanoMOOCSs: Nou format audiovisual amb funcionalitats tecnològiques avançades per a l’aprenentatge: els nanoMOOCs 7
Connociam IDENTIT@RT: Gestió de la identitat, garanties d’unicitat i drets d’explotació en obres creatives digitals 4
Universitat Pompeu Fabra Engagement: Nous formats tecnològics per a la millora de l'experiència d'usuari i el canvi en els processos d’organització dels museus i centres culturals 6
Universitat Pompeu Fabra Model Edvidence: Sistema de gestió per les noves demandes del canvi educatiu i del coneixement 5
Creactivitat ZINKCAT MKT: Model d’innovació de màrqueting en processos de disseny 5

 

L'objectiu de la comunitat ONEIDA, coordinada pel Clúster Català de la Moda (Modacc), és impulsar una estratègia R+D+i que permeti desenvolupar una indústria del disseny a Catalunya que sigui internacionalment competitiva i enfocada al consumidor.

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
Punto Blanco COSMETOTEX: Estudi i desenvolupament de nous productes tèxtils cosmètics parafarmacèutics 7
Escorpion TINTENIBLE: Estudi i desenvolupament de nous processos de tintura i d’acabat tèxtil més sostenibles 6
A3 Leather Innovation Center- Universitat de Lleida INNPELL: Estratègia innovadora d'integració global del sector de la pell en el marc de l'economia circular 15
Gestión de códigos deportivos S.L. RFID: Control del cicle de vida del producte mitjançant RFID 4
LAMIGRAF S. A. DIGITPRINT: Digitalització del procés d'impressió de buit-gravat 3
CENFIM SMARTSPACE: Desenvolupament d'una solució IoT per a les indústries de l'hàbitat de Catalunya 7

 

The goal of the LLAVOR 3D community coordinated by Leitat is to speed up the development and adoption of AM/3DP technologies by the sectors of the production industry as an alternative way of sustainably designing, developing and producing new competitive products that increase their competitiveness.

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
LEITAT 3D TOOLING: R&D+i ecosystem for the implementation and adoption of Additive Manufacturing / 3D Printing in the production tool industry 7
LEITAT PRO2: R&D+i ecosystem for the implementation and adoption of Additive Manufacturing / 3D Printing in the manufacturing of industrial products and industrial production processes 9
CIMNE TRANSPORT: R&D+i ecosystem for the implementation and adoption of Additive Manufacturing / 3D Printing in the transport industry 9
CIM Foundation QuirofAM: AM/I3D research in the health industry to improve surgical practice 11

 

The main goal of the Future Industries Community coordinated by Eurecat is to consolidate a Leading Innovation pole in Efficient and Sustainable Manufacturing in Catalonia through a network of capacities and pilot plants used to streamline and consolidate value chains around industrial R&D+i:

 • Developing a modular, interoperable and scalable production environment through efficient and flexible information architectures within the industrial value chain
 • Introducing advanced manufacturing techniques, such as collaborative robot systems, electronic in-molds,custom metallic powder equipment, and industrial ICT systems (I4.0)

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
EURECAT Foundation IGNITE: Control and integration of smart machinery 9
Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC) SIMBIOTS: To encourage the introduction of robotics into new processes and applications within the industry 5
EURECAT Foundation PLASTFUN: Pilot Plant for Plastic Parts with Advanced Functional Surfaces 10
CTM technology centre foundation AVINT: Advanced machining and roughness prediction strategies 10
CTM technology centre foundation FAMPAI: Advanced Manufacture of Powder Materials for Industrial Applications 6
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya PIONER: Improved industrial production through the energy optimisation of production processes 7

The Agrifood Production Technology Community (COTPA) i coordinated by the University of Lleida, seeks to contribute towards innovation of the agrifood sector for sustainable agrifood intensification in response to the most significant challenges of the sector. COTPA proposes six projects grouped into three basic areas:

 • Progress in the technification, automation and technological integration. CONNECT!
 • Incorporate the circular economy into the sector's agenda. USE!
 • Incorporate biotechnology as an innovative resource. RESIST!

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
EURECAT IoE-Crops: Internet of extensive crops 11
Clúster Català dels Mitjans de Producció Agrícola LISA: Reduction of the application of agricultural inputs to guarantee economic and environmental sustainability 8
Universitat Autònoma de Barcelona SMARTFARM: Smart and profitable technification of Catalan farms 5
Industrial Tecnica Pecuaria LIPOXIFEED: Research and valuation of fatty by-products and antioxidants for animal production 6
Pinsos del Segre REGEVA: New strategies to control porcine reproductive and respiratory  syndrome virus 5
Fruits de Ponent FRUIT3CAT: New varieties of disease-resistant fruit of a high organoleptic quality 6

The goal of this Community coordinated by Altran is the digital transformation of distribution networks and services to citizens in order to:

 • Transform the Utilities sector (companies providing services to citizens), identifying the set of tools and solutions that must allow for its digitalisation and directing them towards the Utilities 4.0 concept
 • Place Catalonia as a benchmark in this area
 • Create an industrial network through the development and application of these new solutions

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
Ferrovial Servicios SA ACTIV 4.0: Advanced asset operating and management 11
Gas natural SDG SA SENIX: Network sensorisation and inspection 11
Gas natural SDG SA MODEM: Predictive models and management of demand 10
CETAQUA PERSOSER: Personalisation of services for an improved experience 8
EURECAT foundation SECUTIL: Security and cybersecurity solutions in utilities for the protection of critical infrastructures 7

The goal of the Water community coordinated by CTM is:

 • To reduce the cost associated to water management
 • To guarantee the health of people and the protection of ecosystems
 • Conservation of the natural resource, guaranteeing quantity and quality
 • Transformation of management models (circular economy)

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
Universitat de Girona DIGESTAKE: Recovery and reclamation of urban digestate resources within the framework of the circular economy 10
Fundació CTM Centre Tecnològic REGIREU: Research into water regeneration technologies and risk management for reuse 12
EURECAT foundation IMAQUA: Integral management of the quality and quantity of water in supply and distribution processes 10
Catalan Water Partnership WATERTUR: Research into technologies for the smart and sustainable management of the water cycle in hotels 8
Fundació CTM Centre Tecnològic EFLUCOMP: Research into cost-efficient technologies based on separation and biological processes and others for the treatment of complex effluent 10
Universitat Politècnica de Catalunya ELDE: Electro-purification of industrial wastewater: Technical, environmental and financial viability 7

This Mobility community coordinated by the IDIADA has the following goals:

 • Actions to make the infrastructure stronger and more resistant, including the impact on climate change
 • Development of a “virtual engineering” ecosystem to make the Catalan sustainable mobility industry as efficient and strong as possible
 • Development of new services and products relating to vehicles with advanced autonomous functions

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
Autopistas España, S.A. Road of the Future: R&D for new technologies to implement the Smart Road concept 12
IDIADA Automotive Technology S.A. VirtualMOB: New tools and simulation models for the virtualisation of sustainable mobility processes 9
FICOSA ADAS S.L. VAC: Development of ADAS and new-generation communications for the control of autonomous and cooperative cars 10

This Community from the food industry and coordinated by the IRTA seeks to increase investment in R&D and innovation for Catalan agrifood companies in order to improve their competitiveness, considering consumer demands regarding three major challenges of the food chain:

 • Food and its effect on Health
 • Food Safety
 • Sustainability linked to food industry processes

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
Associació Catalana d'Innovació del Sector Carni Porcí Q-PORK: Alternatives to improve the quality of pork and its by-products 15
Andres Pintaluba, SA KETRENOVIN: Biotechnology as a key KET in obtaining new added value ingredients for the Catalan agrifood sector 11
Laboratorios Ordesa, SL MICROBIOTA: Identification of new ingredients modulating human and animal microbiota using industrial biotechnology, ohm technologies and big data technologies 11
Creaciones Aromáticas Industriales, SA PERFILS: Food with improved nutritional profiles aimed at populations with specific nutritional requirements 8
Hipra Scientific SLU SMARTPROD: New products for prevention, new vaccination strategies, and healthcare tools to guarantee the supply of quality animal protein, increasing profitability, competitiveness, and food safety 7
Corporacion Alimentaria Guissona, SA UMBILICAL: Creation of a new production line for calves with greater vitality, lower death rates during the weaning stage, and from local milk farms 3
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya AUTENFOOD: Authentication, traceability and food safety of Catalan agrifood products for better detection of food fraud 6

This Community from the strategic area of Health and Life Science Industries and coordinated by Biocat strives to become a driving force behind a plan of action with leading projects in Catalonia in order to promote a competitive and sustainable health system, promoting excellence in research, development and innovation through the multi-disciplinary participation of different players from the sector in order to respond to the next health challenges. This goal is divided into more specific areas, including:

 • Solving the health challenges of citizens and improving the Catalan health system
 • Improving the collaboration and competitiveness of participating organisations
 • Identifying and promoting new business opportunities and/or emerging activities

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
Universitat de Barcelona ADVANCECAT: Accelerator for the development of advanced therapies in Catalonia 17
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia SA AMMIC: Accelerator in minority diseases in Catalonia 9
Hospital Sant Joan de Déu Hl3.0: Expert digital system providing integral and personalised care for paediatric patients 5
Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya NEXTCARE: Personalised care for the chronically ill within the framework of digital health 10
Fundació Institut Guttmann INNOBRAIN: New technologies for innovation in rehabilitation and cognitive stimulation 10

This Community from the strategic area of Chemical, Energy and Resources Industries and coordinated by the IREC seeks to transform the energy sector through innovation, collaboration between the R&D and Innovation system and the business network, and the concentration of knowledge to make Catalonia an international benchmark.

It aims to encourage the implementation of a more sustainable and efficient energy system through renewable energies, efficient energy management, and the creation of a more controllable and smart electricity grid.

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
COMSA EMTE SL REFER: Energy reduction and flexibility in buildings being refurbished 15
GAS NATURAL FENOSA COSIN: Synthetic fuels 7
ELECTRA CALDENSE S.A. NAenCAT: Experimental development of new automation technologies for the MV grid in Catalonia 6
ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLP MicroIT: Design bases for an efficient and competitive ICT microsolution aimed at SMEs 3
RSM GASSÓ CIMNE ENERGY SL Flexedinet: Active, smart energy management in tertiary buildings: market, users, loads and maintenance 4
INÈDIT INNOVACIÓ SL LCAenerboost: tool for eco-innovation in innovative technologies for the energy sector 2
IGRID SL Estorelot: Tools for the manageability of electricity generation plants with renewable sources 8

This Community from the strategic area of Sustainable Mobility Industries and coordinated by FICOSA strives to integrate knowledge and encourage the collaboration of the main players in the sustainable mobility sector in order to promote better use of their skills for specialisation of the industrial network in the reduction of transport emissions.

This involves establishing advanced automotive and transport technologies to reduce emissions through two currently generalised trends: promotion of the electric vehicle and the use of alternative fuels to petrol and diesel. The community seeks to launch these technologies into the market through the creation of new products and services.

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
Fico Triad SA Development of electronic components for sustainable mobility 9
Transports Metropolitans de Barcelona SA Advanced sustainable and optimum vehicle for the transport of people in urban environments 7
Autoritat Portuària de Barcelona Reduction of pollutant atmospheric and acoustic emissions at the port of Barcelona and surrounding area 10

This Community from the strategic area of Health and Life Science Industries and coordinated by LEITAT aims to create an area of collaboration and combined work to respond to the needs and challenges of the players forming the health system through health technologies.

It seeks to improve the competitiveness of the companies and centres in this area, with an innovative, cross-cutting patient-focused approach.

 

Projects
LEADING ENTITY PARTICIPATING PROJECTS PARTICIPANTS
Idneo Technologies SA BIÒPSIA3D: 3D biopsy for tomosynthesis 5
EAP Osona Sud Alt Congost SLP NANONAFRES: Pre-clinical and clinical studies for the application of nanovesicles (quatsomes) with egf  in chronic venous ulcers 7
Intelligent Pharma SLP DIALCAT: Diabetes as an accelerator of cognitive impairment and Alzheimer’s disease: approach and adherence 17
Hospital Sant Joan de Déu ACADOM: ensuring the continuity of home care 6

News about RIS3CAT Communities

There is no content in English related to this page. You can check news, in Catalan, in our press search.

RIS3CAT Communities: experiences and publications

We don't have English content related to this page. You can check reports, success stories and more publications, in Catalan, in our Knowledge bank.

These grants are co-funded with the ERDF, and are intended to encourage R&D projects carried out in Catalonia with a high impact on the region and enterprise. The projects must have a strong impact on the internationalization of results and technology, and enable companies to access international R&D calls, especially the European Union’s Horizon 2020 programme and tenders.

Ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional