ACCIÓ - Agency for Business Competitiveness
Assessors programes d’ACCIÓ
 • Share to Linkedin
 • Print

Acreditació d'assessors

La teva experiència crea riquesa

Si tens experiència i coneixement, per què no compartir-ho amb empreses que ho necessitin? Acredita’t com a assessor dels programes d’ACCIÓ i posa al servei del teixit empresarial de Catalunya la teva excel·lència professional.

Estaràs al costat de l’empresa durant la implementació dels serveis d’ACCIÓ com un suport bàsic per al seu èxit.

Si vols ajudar a fer créixer les empreses catalanes, contacta'ns i t'expliquem com acreditar-te com a assessor o assessora dels programes d’ACCIÓ!

 

ATENCIÓ: nova àrea d’expertesa per a assessoria en eCommerce. Acredita’t i ajuda les empreses a internacionalitzar-se on-line!

Acredita’t com a assessor o assessora d’ACCIÓ. Open in a new window.

Sol·licita la teva acreditació per al període 2019-2022

Només els assessors i assessores acreditats poden acompanyar les empreses en l’aplicació dels diversos serveis d’ACCIÓ. Si ets un d’ells, tindràs a l’abast milers d’empreses que necessitaran un perfil amb la teva experiència i coneixement per impulsar el seu creixement.

Les persones acreditades donen suport a la implementació dels programes d'ACCIÓ a través de:

 • Identificar actuacions clau i oportunitats de millora dels resultats de l’empresa
 • Establir metodologies per convertir les bones pràctiques identificades en bons hàbits
 • Eines de millora de la gestió diària de l’empresa
 • Actuar d’enllaç entre l’empresa i els programes d’ACCIÓ


Tingues present que les empreses escullen els candidats d’entre els que figuren al llistat d'assessors i assessores d’ACCIÓ. L’acreditació no garanteix la teva participació en un programa concret, ni la selecció per part de les empreses participants.

Si vols formar part d’aquest directori, contacta'ns per conèixer com acreditar-te com a assessor o assessora dels programes d’ACCIÓ!

 • Acceptar el codi deontològic.
 • Tenir una titulació universitària oficial o, en cas de no tenir-la, titulació de formació específica per a l’àrea sol·licitada que superi els 60 crèdits ECTS
 • Disposar de perfil públic a LinkedIn
 • Coneixements de català, castellà i un tercer idioma
 • Complir amb els requisits específics per a cada àrea d’expertesa i/o àmbit RIS3CAT, detallats a l'annex de la resolució.
 • Acceptar les condicions de col·laboració del punt 8 de la present resolució i el codi deontològic, que es pot consultar al web d'ACCIÓ
 • No incórrer en cap de les incompatibilitats detallades al punt 1.1 del present Annex

Per sol·licitar l'acreditació cal que emplenis el Formulari de sol·licitud que trobaràs a l'apartat "Sol·licitud". Per tal de verificar el compliment dels requisits exigits s’haurà d’adjuntar al Formulari de sol·licitud d’acreditació la documentació detallada en format ZIP, així com una la documentació requerida sempre i quan no superi els 5 MB.

En el cas que la documentació superi els 5MB, tindràs 24 hores per adjuntar en una segona fase la resta de documentació necessària.


Documentació general:

 • Titulació universitària oficial espanyola o d’algun país membre de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) o homologada; en cas de no tenir-la, titulació de la formació específica per a l’àrea sol·licitada i que superi els 60 crèdits ECTS o equivalent
 • Presentar els certificats oficials corresponents especificant el nivell de coneixement del català, castellà i una tercera llengua, en el cas de tenir-los
 • Enllaç al teu perfil de LinkedIn (públic)

 

Documentació justificativa de l'experiència, projectes i altres requisits de les àrees sol·licitades:

  1. Experiència: justificable mitjançant l’informe de la vida laboral de la Seguretat Social, certificats d’empreses o nòmines
  2. Projectes: justificar en el cas de totes les àrees d’expertesa excepte per a Propietat Industrial i per a Ecommerce per a la Internacionalització amb certificats emesos per les empreses clients amb les quals ha realitzat cada projecte indicat al formulari de sol·licitud, o bé la factura corresponent al projecte. En cas de no poder facilitar la documentació requerida per motius de confidencialitat, cal presentar l’acord de confidencialitat signat amb l’empresa
  3. Altres requisits específics de l'àrea de Projectes Europeus - Horizon 2020: Adjuntar un llistat de projectes assessorats i finalment presentats els darrers 5 anys (3 anys pel programa SME Instrument). Cal que indiquin la nota d'avaluació i si la proposta ha estat finançada o no
  4. Altres requisits específics de l'àrea de propietat industrial: Certificat d'Agent de Patents Espanyol o Europeu

En el cas que algun dels documents sol·licitats ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d’ACCIÓ, no caldrà presentar-lo. Caldrà, però, presentar una declaració responsable informant de quin document es tracta, en quina data es va lliurar a ACCIÓ i on consti que continua essent vigent.

Quins passos he de seguir?

 • Assegura’t que no et trobes en situació d’incompatibilitat
 • Comprova que compleixes els requisits per a l’obtenció de l’acreditació com a assessor o assessora
 • Omple el formulari de sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds per obtenir l'acreditació com a assessor o assessora d’ACCIÓ per a l’any 2019 romandrà obert des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 31 de maig de 2022.

Per acreditar-te com a assessor o assessora de programes d’ACCIÓ, assegura’t que no compleixes cap incompatibilitat:

 • L'acreditació d'assessor o assessora d'ACCIÓ és incompatible amb l'acreditació de tutor del programa Startup Catalonia i amb el fet de mantenir una relació laboral o assimilada amb els centres TECNIO
 • És incompatible estar acreditat o acreditada a la vegada en les àrees d’expertesa Màrqueting Digital i Internacionalització

 

Escull fins a dues àrees d’expertesa (consulta-les en detall al DOGC) i un àmbit RIS3CAT:

 • Estratègia
 • Internacionalització
 • Màrqueting, vendes i canals digitals
 • Operacions i organització
 • Finances i control de gestió
 • Corporate venturing
 • Gestió de la innovació
 • Conceptualització i disseny de productes
 • Fiscalitat en R+D+i
 • Propietat industrial
 • Economia circular
 • Tecnologia
 • Projectes europeus - Horizon 2020
 • Compra pública innovadora
 • Ecommerce per a la Internacionalització
 • Canvi Climàtic

 

Opcionalment i de manera addicional, pots demanar l’acreditació per a un dels 7 àmbits del RIS3CAT. En el cas que el teu perfil sigui de les àrees d’expertesa Estratègia, Operacions i Organització o Tecnologia també pots sol·licitar l’àmbit d’especialització sectorial Indústria 4.0.

Aquest és el llistat de persones acreditades per ACCIÓ:

Consulta el llistat d’assessors i assessores acreditats