ACCIÓ - Agencia para la Competitividad de la Empresa
  • Comparte a Linkedin
  • Imprimir

Llei de creació d'ACCIÓ

L’Agència per la competitivitat de l’empresa, ACCIÓ, es va crear com a organisme executor de les polítiques del Govern en els àmbits de la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d’inversions, i el millorament continuat de la productivitat de l’empresa.

La llei de creació d’ACCIÓ defineix, entre d’altres, les finalitats, la naturalesa, el règim jurídic i les funcions específiques de l’Agència.

LLEI 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa.