ACCIÓ - Agencia para la Competitividad de la Empresa
Cupones a la internacionalización
  • Comparte a Linkedin
  • Imprimir

Cupones a la internacionalización

Subvenciones para tus primeros pasos en la exportación

Los Cupones a la internacionalización son cupones de descuento económico directo que puedes canjear por un servicio experto en internacionalización ofrecido a los proveedores acreditados de ACCIÓ. Los cupones te ayudan a poner en marcha tu proyecto de exportación y a conseguir tus primeras ventas en los mercados internacionales.

Què ofereixen?

Els Cupons a la internacionalització tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses i es poden bescanviar per algun d’aquests serveis:

  • Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.500 euros
  • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager. Ajut màxim de 4.000 euros

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2021 ha finalitzat.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

Els Cupons a la internacionalització permeten la contractació de més d'un proveïdor acreditat per a la realització del projecte subvencionat.

* El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del cupó corresponent.

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar dels Cupons a la internacionalització?

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts s'adrecen a pimes amb seu operativa a Catalunya i que encara no exporten o que exporten fins a un màxim del 25% de la seva facturació (havent facturat un mínim de 100.000€ l’any 2020). És a dir, són cupons que s'adrecen a empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai.

La intensitat de l'ajut serà d'un màxim del 80% del cost del servei, amb un ajut màxim de 2.500 euros pel cupó al pla de promoció internacional i de 4.000 euros pel cupó a la subcontractació d'un Export Manager.

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. En el cas dels Cupons a la innovació i l'estratègia, una empresa en pot rebre un màxim de dos si un d’ells és el Cupó a la fiscalitat o el Cupó a la propietat industrial.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

La convocatòria 2021 ha finalitzat.

Noticias sobre Cupones a la internacionalización

No existe contenido en español relacionado con esta página. Puedes consultar noticias, en catalán, en nuestro buscador de prensa.