• Compartís en Linkedin
  • Imprimís

Avís legau e politica de privacitat

Responsable deth tractament e delegat/da de proteccion de donades

Quines son es vòstes donades personales que tractam, coma les auem obtengut e entà quina finalitat

Per quin motiu podem tractar es vòstes donades personales

Cessions a tresaus, transferéncies internacionales e decisions automatizades

Pendent quant de temps sauvaram es vòstes donades personales

Quini son es vòsti drets

Reclamacions

POLITICA DE PRIVACITAT ENTÀ ACTIVITATS COORGANIZADES

Quines son es donades personales que tractam, com les auem obtengut e entà quina finalitat

Per quin motiu podem tractar es vòstes donades personales?

Cessions a tresaus, transferéncies internacionales, e decisions automatizades

Guaire temps sauvaraml es vòstes donades personales?

Quini son es vòsti drets?

Reclamacions