• Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Avís legau e politica de privacitat

Titular: Agéncia entara Competitivitat dera Empresa.

N.I.F.:  S-0800476-D

Domicili: Passeg de Gràcia, 129, C.P. 08008, Barcelona (Espanha).

Telèfon: 934 76 72 00.

E-Mail: info.accio@gencat.cat

Era Lei 11/2011, de 29 de deseme, de reestructuracion deth sector public entà agilizar era activitat administrativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011), modificada pera Lei 2/2014, de 27 de gèr, de mesures fiscaus, administratives, financères e deth sector public (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014), establís er encastre legau dera Agéncia entara Competitivitat dera Empresa.

En cas de que vosté s’age  inscrit en ua activitat coorganizada per ACCIÓ damb ua auta entitat, li pregam que liege er apartat " POLITICA DE PRIVACITAT ENTÀ ACTIVITATS COORGANIZADES", que traparà ara fin d’aguesta Politica de Privacitat.

Entath  compliment dera normativa vigenta en matèria de proteccion de donades personales, l’informam de çò que seguís:

Responsable deth tractament e delegat/da de proteccion de donades

Era Agéncia entara Competitivitat dera Empresa (d’ací endauant, “ACCIÓ”), damb domicili en Passeg de Gràcia, 129, C.P. 08008, Barcelona (Espanha), ei era responsabla deth tractament des vòstes  donades personales.

Vosté pòt contactar damb eth/ra nòste/a delegat/da de proteccion de donades a trauès dera adreça postala indicada o a trauès dera adreça de corrèu electronic: dades.accio@gencat.cat.

Quines son es vòstes donades personales que tractam, coma les auem obtengut e entà quina finalitat

Se vosté mos a balhat es vòstes donades pr’amor des relacions entre ACCIÓ e era entitat entara que vosté trebalhe o collabòre...

Es donades personales objècte de tractament son es donades identificatives (nòm, cognòms e, se cau, DNI/NIF) e donades de contacte corporatiu (adreça electronica/postau e telefon) balhades per vosté a ACCIÓ entath manteniment des relacions entre ACCIÓ e era empresa o entitat entara que vosté trebalhe o damb qui collabòre.

 

Se vosté o era entitat ara que vosté represente son beneficiaris des ajudes e/o subvencions d’ACCIÓ...

Es sues donades personales objècte de tractament son es que seguissen: 

 • Donades identificatives (nòm, cognòms e, se cau, DNI/NIF) e donades de contacte (adreça electronica/postau e telefon): aqueres que vosté mos age balhat derivades der  expedient administratiu de subvencion, per miei deth que  vosté o era entitat ara que vosté represente a accés as ajudes e as subvencions aufrides per ACCIÓ atau coma es restacades damb era sua execucion. Atau madeish, es vòstes  donades de contacte poderàn tanben èster utilizades entà enviar-li informacion e enquèstes de satisfaccion, per mieis electronics, sus es activitats e es servicis que ACCIÓ amie a tèrme entath foment dera competitivitat empresariau, era internacionalizacion, era innovacion e era atraccion de inversion empresariau productiua en toti es sòns aspèctes.
 • Donades bancàries: es donades bancàries que vosté mos a balhat entà hèr  efectives es obligacions derivades dera relacion juridica entre vosté o era entitat ara que vosté represente e entara que  vosté o era entitat ara que vosté represente recep o opte a recéber es ajudes e subvencions que ACCIÓ li balhe.
 • Donades de afiliacion ara Seguretat Social e donades fiscaus: donades relatives ara vòsta afiliacion ara Seguretat Social en cas de que vosté sigue ua persona fisica beneficiària o opte a èster beneficiària des subvencions o ajudes que ACCIÓ balhe, atau coma es donades que siguen de besonh entath compliment dera normativa dera Seguretat Social e fiscau.
 • Donades addicionales: donades que vosté mos a balhat d’acòrd damb era vòsta avaloracion coma beneficiari/a des ajudes e des subvencions que ACCIÓ balhe, coma son eth vòste CV e eth vòste perfil professionau e competenciau, en  cas que vosté sigue ua persona fisica beneficiària o opte a èster beneficiària des nomentades subvencions o ajudes. 

 

Se vosté demane d’arrecéber informacion sus es nòstes activitats e es nòsti servicis o a demanat d’inscriuer-se o participar enes nòstes activitats e servicis...

En cas que vosté demane d’arrecéber informacion sus es nòstes activitats e es nòsti servicis o demane era vòsta inscripcion o participacion en es madeishi, es vòstes donades personales identificatives (nòm, cognòms e, se cau, DNI/NIF) e de contacte corporatiu/profesional (adreça electronica/postau e telefon) seràn tractades damb era finalitat de gestionar e amiar a tèrme era vòsta sollicitud. ACCIÓ tractarà totes es donades que vosté mos age balhat en tot aumplir eth formulari d’obtencion de donades.

ACCIÓ tractarà tanben es vòstes donades de contacte corporatiu/professionau damb era finalitat d’enviar-li enquèstes sus era empresa, entitat o organizacion entara que vosté trebalhe o damb què collabòre. Aguestes enquèstes son voluntàries e son destinades a hèr estudis que mos permeteràn de conéisher es besonhs comuni dera empresa catalana entà adoptar es mesures avientes entara milhora des politiques de foment dera emprenedoria,era innovacion e era internacionalizacion empresariau en Catalonha. Era informacion obtenguda damb aguestes enquèstes  se tracte de forma agregada e ei objècte de proteccion e confidencialitat.

Atau madeish, en cas de que vosté age participat enes nòstes activitats e servicis, tractaram es vòstes donades de contacte corporatiu entà manar-li enquèstes damb es que vosté aurà era opcion d’avalorar eth vòste grad de satisfaccion respècte dera participacion enes madeishes. Es donades sus es enquèstes de satisfaccion que vosté realize seràn tractades per ACCIÓ damb era soleta finalitat de poder milhorar es vòstes activitats e servicis entà arténher era realizacion dera mission d'interès public que per lei li a estat encomanada.

Talament, pòt èster que ACCIÓ procedisque ara captacion d’imatges e/o veu pendent era celebracion des vòstes activitats e servicis. Era captacion d’aguestes imatges e/o veu se realize damb era finalitat de publicar informacion grafica enes mieis de comunicacion e hilats sociaus entà hèr a conéisher es activitats e es servicis que ACCIÓ realize damb motiu dera mission publica que a encomanada per lei. En cap cas era vòsta imatge e/o veu serà objècte de captacion e publicacion sense que vosté, de forma prèvia, mos age autrejat eth vòste consentiment explicit entà hè’c..

Fin finala, ACCIÓ  vos informe de que era normatiua aplicable autorize ara nòsta entitat a manar, per mejans electronics, informacion e comunicacions comerciales sus es activitats e es servicis similars as activitats e servicis enes  que vosté a participat e que son restacades damb eth foment dera competitivitat empresariau, era internacionalizacion, era innovacion e era atraccion d’inversion empresariau productiua en toti es sòns aspèctes.

ACCIÓ no emplegarà es vòstes donades, en cap cas, entà activitats promocionaus en favor de tresaus persones o entitats e li manarà exclusivament informacion promocionau restacada o de naturalesa similara as activitats, es promocions e es ajudes pes qué vosté a demostrat interès, participat o contractat damb era nòsta entitat. En quinsevolhe cas, vosté poderà opausar-se ara recepcion d’aguestes comunicacions comerciales per mejans electronics e d’acòrd damb çò que se ditz en apartat “Quini son es mèns drets” d’aguesta politica.

 

Se vosté ha demanat era vòsta acreditacion a ACCIÓ...

Es vòstes donades personales objècte de tractament son es que seguissen:

 • Donades identificatives (nòm,cognòms, e, se cau, DNI/NIF) e donades de contacte (adreça electronica/postau i telefon): aqueres que vosté mos age balhat derivades der expedient administratiu d’acreditacion, mejançant eth qué vosté o era entitat ara qué vosté represente a accés as acreditacions aufrides per ACCIÓ. Es vòstes donades poderàn tanben éster utilizades entà manar-vos informacion, per mejans electronics, sus es activitats e es servicis similars as activitats e servicis enes qué vosté a participat e que son restacades damb eth foment dera competitivitat empresariau, era internacionalizacion, era innovacion e era atraccion d’inversion empresariau productiua en toti es sòns aspèctes. Finalament, es vòstes donades tanben se tractaràn entar enviament d’enquèstes de satisfaccion a efèctes de que ACCIÓ pogue saber com poder milhorar es sues activitats e servicis.
 • Donades addicionales: donades que vosté mos a balhat d’acòrd damb era vòsta avaloracion entà èster acreditat per part d’ACCIÓ, coma son eth vòste CV e eth vòste perfil academic, professionau e competenciau.

Per quin motiu podem tractar es vòstes donades personales

Se vosté mos a balhat es vòstes donades pr’amor des relacions establèrtes entre ACCIÓ e era entitat entara qué vosté trebalhe o collabòre ...

Eth tractament des vòstes donades personales ei legitimat segontes es motius que seguissen:

 • En compliment des finalitats de promocion, d’impuls e de desvolopament dera empresa que ACCIÓ amie a tèrme coma mission d’interès public.
 • Eth tractament des vòstes donades entà manar-vos informacion promocionala, per mejans electronics, sus activitats e servicis similars as activitats e servicis enes qué a participat e que son restacades damb eth foment e era promocion dera emprenedoria e era internacionalizacion dera empresa se trape exprèssament autorizat pera lei, ja que permet amiar a tèrme aguestes accions de comunicacion promocionaus per mejans electronics, sense besonh deth vòste consentiment prèvi, tostemp que se tracte de promocionar activitats o servicis que siguen deth vòste interès e similars as que son objècte dera relacion dirècta damb Vosté, prèvia acceptacion pera vòsta part des nòstes politiques de privacitat. En quinsevolhe cas, vosté poderà opausar-se, ara o en quinsevolhe moment, ara recepcion d’aguestes comunicacions comerciales per mejans electronics e d’acòrd damb çò que se nomente en apartat “Quini son es mèns drets” d’aguesta politica.

 

Se vosté o era entitat ara qué vosté represente son beneficiaris des ajudes e/o des subvencions d’ACCIÓ...

Eth tractament des vòstes donades personales ei legitimat segontes es motius que seguissen:

 • Eth tractament des vòstes donades ei de besonh entath compliment des obligacions resultantes dera relacion juridica derivada der expedient administratiu de subvencion entre vosté o era entitat ara qué vosté represente e ACCIÓ conforme ara recepcion des ajudes e des subvencions que ACCIÓ li balhe.
 • En compliment des finalitats de promocion e desvolopament dera empresa per mejan dera execucion des actuacions e eth desplegament des servicis de supòrt de besonh entà impulsar era competitivitat der airau empresariau e era sua preséncia e interrelacion enes mercats internacionaus que ACCIÓ amie a tèrme coma  mission d’interès public.
 • Eth tractament des vòstes donades de contacte corporatiu damb era finalitat de manar-li enquèstes sus era empresa, entitat o organizacion tara qué vosté trebalhe o damb qui collabòre se trape legitimat peth compliment des finalitats de promocion, d’impuls e de desvolopament dera empresa dera qué vosté forme part e que ACCIÓ amie a tèrme coma mission d’interès public.
 • ACCIÓ tracte es vòstes donades damb era finalitat de manar-li informacion, per mejans electronics, sus es activitats e es servicis similars as activitats e servicis enes qué vosté a participat e que son restacades damb eth foment dera competitivitat empresariau, era internacionalizacion, era innovacion e era atraccion d’inversion empresariau productiua en toti es sòns aspèctes, perqué ei autorizada legalament, ja que permet amiar a tèrme aguestes accions de comunicacion promocionaus per mejans electronics, sense besonh deth vòste consentiment prèvi, tostemp que se tracte de promocionar activitats o servicis que siguen deth vòste interès e similars as que son objècte dera relacion dirècta damb Vosté, prèvia acceptacion pera sua part des nòstes politiques de privacitat. En quinsevolhe cas, vosté poderà opausar-se, ara o en quinsevolhe moment, ara recepcion d’aguestes comunicacions comerciales per mejans electronics e d’acòrd damb çò que se nomente en apartat “Quini son es mèns drets” d’aguesta politica.

Si vosté sollicite recéber informacion sus es nòstes activitats e es nòsti servicis o a sollicitat d’inscriuer-se o participar enes nòstes activitats e servicis...

Eth tractament des vòstes donades personales ei legitimat segontes es motius que seguissen:

 • Eth besonh d’atier era vòsta sollicitud d’informacion o d’inscripcion o participacion, entà lo qu’ei de besonh que ACCIÓ procedisque ath tractament des vòstes donades.
 • Eth besonh de préner mesures precontractuales o d’executar eth contracte en qué vosté o era entitat ara qué vosté represente ei part.
 • Eth compliment des finalitats de promocion, impuls e desvolopament dera empresa que ACCIÓ amie a tèrme coma mission d’interès public.
 • Eth tractament des vòstes donades de contacte corporatiu damb era finalitat de manar-li enquèstes sus era empresa, entitat o organizacion entara qué vosté trebalhe o damb qui collabòre se trape legitimat peth compliment des finalitats de promocion, d’impuls e de desvolopament dera empresa dera qué vosté forme part e que ACCIÓ amie a tèrme coma mission d’interès public.
 • ACCIÓ tractarà era vòsta imatge/veu damb era finalitat anteriorament referenciada, segontes eth consentiment que vosté a era opcion d’autrejar-mos. Vosté poderà revocar eth vòste consentiment en quinsevolhe moment, contactant damb eth nòste Delegat de Proteccion de Donades a trauès dera sua adreça electronica dades.accio@gencat.cat.
 • Eth tractament des vòstes donades personales damb era finalitat de manar-li informacion, per mejans electronics, sus es activitats e servicis similars as activitats e servicis enes qué vosté a participat e qué son restacades damb eth foment dera competitivitat empresariau, era internacionalizacion, era innovacion e era atraccion d'inversion empresariau productiva en toti es sòns aspèctes, se trape exprèssament autorizat per lei, ja que permet amiar a tèrme aguestes accions de comunicacion promocionaus per mejans electronics, sense besonh deth vòste consentiment prèvi, tostemp que se tracte de promocionar activitats o servicis que siguen deth vòste interès e similars as que son objècte dera relacion dirècta damb Vostè, prèvia acceptacion pera vòsta part des nòstes politiques de privacitat. En quinsevolhe cas, vosté poderà opausar-se, ara o en quinsevolhe moment, ara recepcion d’aguestes comunicacions comerciales per mejans electronics e d’acòrd damb çò que se nomente en apartat “Quini son es mèns drets” d’aguesta politica.

 

Se vosté a sollicitat era vòsta acreditacion en ACCIÓ...

Eth tractament des vòstes  donades personales ei legitimat segontes es motius que seguissen:

 • Eth tractament des vòstes donades ei de besonh entath compliment des obligacions resultantes dera relacion juridica derivada der expedient administratiu d’acreditacion entre vosté o era entitat ara qué vosté represente e ACCIÓ conforme ara acreditacion que ACCIÓ li balhe.
 • Eth compliment des finalitats de promocion e desvolopament dera empresa per mejan dera execucion des actuacions e eth desplegament des servicis de supòrt de besonh tà impulsar era competitivitat der airau empresariau e dera sua preséncia e interrelacion enes mercats internacionaus que ACCIÓ amie a tèrme coma mission d’interès public.
 • Er enviament d’enquèstes de satisfaccion a efèctes de que ACCIÓ pogue saber com poder milhorar es sues activitats e servicis se trape legitimat peth compliment d’ua mission d’interès public.
 • ACCIÓ tracte es vòstes donades damb era finalitat d’enviar-vos informacion, per mejans electronics, sus es activitats e es servicis similars as activitats e servicis enes qué vosté a participat e que son restacades damb eth foment dera competitivitat empresariau,era internacionalizacion, era innovacion e era atraccion d’inversion empresariau productiua en toti es sòns aspèctes, perqué ei autorizada legalament, ja que permet amiar a tèrme aguestes accions de comunicacion promocionaus per mejans electronics, sense besonh deth vòste consentiment prèvi, tostemp que se tracte de promocionar activitats o servicis que siguen deth vòste interès e similars as que son objècte dera relacion dirècta damb Vosté, prèvia acceptacion pera vòsta part des nòstes politiques de privacitat. En quinsevolhe cas, vosté poderà opausar-se, ara o en quinsevolhe moment, ara recepcion d’aguestes comunicacions comerciales per mejans electronics e d’acòrd damb çò que se nomente en apartat “Quini són es mèns drets” d’aguesta politica.

Cessions a tresaus, transferéncies internacionales e decisions automatizades

ACCIÓ poderà balhar es vòstes donades personales as Administracions publiques (com, per exemple, era Agéncia Tributària, era Seguretat Social, era autoritat en encastre laborau), entath compliment estricte des obligacions legales as que ACCIÓ ei subjècta pr’amor dera sua activitat.

Atau madeish, ACCIÓ li informe que es vòstes donades personales pòden èster cedides a provedidors de servicis que ACCIÓ age contractadi entà poder desvolopar era sua mission d’impulsar era competitivitat der airau empresariau e era sua preséncia e interrelacion enes mercats internacionaus.

ACCIÓ informe exprèssament que poderà comunicar es vòstes donades identificatives (nòm i cognòms) e donades de contacte corporatives/professionaus (adreça electronica/postau e telefon) as Departaments d’Empresa e Coneixement, ara Direcció General d’Industria e ath Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (entitats destinatàries des donades) en tant qu’era finalitat deth sòn tractament age estat degudament justificat pera entitat destinatària des donades e aguesta naua finalitat sigue compatibla damb era finalitat entara que s ‘amassèren es donades en un començament. En tot  complir-se aguesti requisits, ACCIÓ estarie complint damb era normativa vigenta en matèria de proteccion de donades personales.

En cas de que s’inscrigue, participe o sigue ponent en bèra ua des activitats o servicis organizadi pera nòsta entitat, ACCIÓ li informe que poderà comunicar es vòstes donades identificatives (nòm e cognòms) e donades de contacte corporatives/professionaus (adreça electronica/postau e telefon) as auti inscrits, participants o ponents dera activitat o servici, tostemps e quan vosté ac age autorizat exprèssament e de forma prèvia ara realizacion d’aguesta comunicacion de donades. Vosté poderà revocar eth vòste consentiment en quinsevolhe moment, contactant damb eth nòste Delegat de Proteccion de Donades a trauès dera sua adreça electronica dades.accio@gencat.cat.

En quauques activitats e/o servicis organizadi per ACCIÓ (com eth Suplier Search Service, es Brokerage Events, entre d’auti), se realize ua cession de donades que forme part indispensabla d’aguestes activitats e/o servicis, qu’ei basada ena relacion contractuau entre vosté e  ACCIÓ. Aguesta cession de donades consistís en méter en contacte a clients, provedidors e potenciaus clients que participen enes citades activitats e servicis, donques ei ua cession de besonh entà poder complir damb era nòsta obligacion de balhar-li es madeishi o velhar pera sua participacion conforme ara vòsta sollicitud.

ACCIÓ realize transferéncies internacionales des sues donades a païsi que non dispòsen d’ua normativa equivalenta ara europèa (“Tresaus Païsi”) en es que era entitat a establides oficines. Es donades de contacte dera vòsta titularitat se transmeten damb er unic objècte de balhar accés as madeishes ath personau d’ACCIÓ que ei desplaçat enes oficines exteriores e que ei sometut as politiques d’ACCIÓ en matèria de confidencialitat e proteccion de donades. Entara realizacion d’aguestes transferéncies internacionales, ACCIÓ aplique es garanties establides ena normativa vigenta e unicament les realize entath compliment dera sua mission d’interès public. L’informam tanben que ACCIÓ a contractadi servicis de provedidors tecnologics plaçadi en tresaus païsi. Aguesti provedidors an estat contractadi per ACCIÓ entà obtier es servicis que an de besonh entath desvolopament des sues activitats e an soscrit damb ACCIÓ es contractes de confidencialitat e tractament de donades exigidi pera normativa, aplicant es garanties e sauvaguardes de besonh tà preservar era sua privacitat.

Jos  cap de  concèpte, ACCIÓ cedirà o transferirà es vòstes donades personales a d’autes empreses o entitats diferentes des indicades en aguest apartat de “Cessions e transferéncies internacionales” sense eth vòste consentiment prèvi.

ACCIÓ non adòpte decisions que poguen afectar-vos basades unicament en tractament automatizat des vòstes donades personales. Toti es procèssi de presa de decisions restacadi damb es finalitats de tractament abans descrites se realizen damb intervencion umana.

Entà auer mès informacion sus es garanties dera vòsta privacitat, pòt dirigir-se ath/ra delegat/da de proteccion de donades, a trauès des adreces postau e electronica indicades.

Pendent quant de temps sauvaram es vòstes donades personales

Es vòstes donades personales se conservaràn en tant que se mantengue era vòsta relacion damb ACCIÓ e dempús dera finalizacion d’aguesta relacion per quinsevolhe causa, pendent eth temps de prescripcion legau que siguen d’aplicacion e/o eth temps que s’age de besonh entà garantir eth compliment dera mission d’interès public dera nòsta entitat.

Un còp finalizada era vòsta relacion damb ACCIÓ, es vòstes donades se tractaràn unicament as efèctes d’acreditar eth compliment des obligacions legals o contractuales d’ACCIÓ.

Finalizadi aguesti terminis de prescripcion, es vòstes donades seràn eliminades o, alternativament, anonimitzades. Se voletz saber mès informacion sus eth termini aplicat ath tractament des vòstes donades, pòt dirigir una peticion a dades.accio@gencat.cat.

Quini son es vòsti drets

Vosté pòt revocar eth vòste consentiment e/o exercir es vòsti drets d’accés, rectificacion, supression e portabilitat, limitacion e/o oposicion ath tractament, en tot dirigir-se ath/ra delegat/da de proteccion de donades, a trauès des adreces postau e electronica indicades.

Reclamacions

Se considère qu’eth tractament des vòstes donades personales vulnère era normativa o el vòsti drets, pòt presentar ua reclamacion dauant deth/ra nòste/a delegat/da de proteccion de donades o dauant dera Autoritat Catalana de Proteccion de Donades, a trauès dera sua adreça postau C/ Rosselló, 214,  C.P. 08008, Barcelona (Espanya) o ben a trauès dera sua adreça electronica dades.accio@gencat.cat.POLITICA DE PRIVACITAT ENTÀ ACTIVITATS COORGANIZADES

Responsable deth tractament e persona delegada dera proteccion de donades

Es entitats coorganizadores identificades en formulari que vosté a complimentat son es responsables deth tractament des vòstes donades personales.

Pòt contactar damb es corresponents delegats de proteccion de donades a trauès des adreces postales e electroniques indicades en formulari que a complimentat.

Quines son es donades personales que tractam, com les auem obtengut e entà quina finalitat

Se vosté a sollicitat recéber informacion sus es nòstes activitats o servicis, o a sollicitat inscriuer-se o participar-i:

Se sollicite recéber informacion sus es nòstes activitats o servicis, o ben se sollicite inscriuer-se o participar-i, es donades personales identificatives (nòm e cognòms e, se cau, DNI/NIF)  e de contacte corporatiu/professionau (adreça electronica/postau e telefon) seràn tractades damb era finalitat de gestionar e amiar a tèrme era vòsta sollicitud. Es entitats responsables tractaràn totes es donades que vosté age balhat mejançant aguest formulari d’obtencion de donades.

Es entitats responsables deth tractament tanben tractaràn es vòstes donades de contacte corporatiu damb era finalitat d’enviar-li enquèstes sus era empresa, entitat o organizacion tara qué  vosté trebalhe o collabòre. Aguestes enquèstes son voluntàries e son destinades a hèr estudis que mos permeten conéisher es besonhs comuni dera empresa catalana e adoptar es mesures mès avientes entà milhorar es politiques de foment dera emprenedoria, era innovacion e era internacionalizacion empresariau en Catalonha. Era informacion obtenguda per mejan d’aguestes enquèstes se tracte de forma agregada e ei objècte de proteccion e confidencialitat.

Atau madeish, se vosté a participat en bèra ua des nòstes activitats o servicis, tractaram es vòstes donades de contacte corporatiu entà enviar-li enquèstes mejançant es qué aurà era opcion d’avalorar eth vòste grad de satisfaccion ath respècte. Es donades obtengudes mejançant es enquèstes de satisfaccion seràn tractades pes respectives entitats responsables deth tractament damb era unica finalitat de milhorar es sues activitats e arténher era realizaion dera mission publica que per lei les a estat encomanada.

Totun, ei possible que es entitats responsables deth tractament capten imatges e/o veu pendent era celebracion des activitats o servicis. Aguesta captacion d’imatges e/o veu se hè damb era finalitat de publicar informacion grafica en mejans de comunicacion e hilats sociaus entà hèr a conéisher es activitats e es servicis que es entitats responsables deth tractament realizen. En cap cas era vòsta imatge e/o veu serà objècte de captacion e publicacion sense que vosté, de forma prèvia, age autrejat eth vòste consentiment explicit entà hè’c.

Fin finala, ACCIÓ e es autes entitats coorganizadores l’informen de que era normativa aplicabla les autorize a reméter, per mejans electronics, informacion e comunicacions comerciales similares as activitats e servicis enes qué vosté a participat e que son restacades damb eth foment dera competitivitat empresariau,era internacionalizacion, era innovacion e era atraccion d’inversion empresariau productiva en toti es sòns aspèctes.

En cap cas es entitats responsables deth tractament se serviràn des vòstes donades entà activitats promocionales a favor de tresaus persones o entitats, e li remeteràn exclusivament informacion promocionau restacada o de naturalesa similara as activitats, promocions e ajudes entà es qué vosté ha mostrat interès, participat o contractat damb es entitats responsables deth tractament. En quinsevolhe cas, vosté poderà opausar-se a recéber aguestes comunicacions comerciales per mejans electronics d’acòrd damb çò que s’establís en apartat “Quini son es mèns drets” d’aguesta politica.

Per quin motiu podem tractar es vòstes donades personales?

Se vosté sollicite recéber informacion sus es activitats o es servicis des entitats responsables deth tractament, o a sollicitat inscriuer-se o participar’i:

Eth tractament des vòstes donades personales ei legitimat pes motius que seguissen:

 • Eth besonh d’atier era vòsta sollicitud d’informacion, inscripcion, o participacion, per çò qu’ei de besonh qu’es entitats responsables hèsquen eth tractament des vòstes donades.
 • Eth besonh de préner mesures precontractuales o d’executar eth contracte en qué vosté o era entitat ara qué vosté represente ne hèn part.
 • Eth compliment des finalitats de promocion, impuls, e desvolopament dera empresa que es entitats responsables deth tractament amien a tèrme coma mission d’interès public.
 • Eth tractament des vòstes donades de contacte corporatiu damb era finalitat d’enviar-li enquèstes sus era empresa, entitat, o organizacion entara qué vosté trebalhe o collabòre ei legitimat tath compliment des finalitats de promocion, impuls e desvolopament dera empresa dera qué vosté forme part e que es entitats responsables deth tractament amien  a tèrme coma mission d’interès public.
 • Es entitats responsables des donades tractaràn era vòsta imatge e/o veu damb era finalitat anteriorament referenciada d’acòrd damb eth consentiment que vosté a era opcion d’autrejar-mos. Vosté poderà revocar eth vòste consentiment en quinsevolhe moment, contactant damb eth nòste Delegat de Proteccion de Donades a trauès dera sua adreça electronica dades.accio@gencat.cat.
 • Eth tractament des vòstes donades personales damb era finalitat d’enviar-li informacion, per mejans electronics, sus es activitats e servicis similars as activitats e servicis des entitats responsables deth tractament enes qu’a participat ei exprèssament autorizat per lei, ja que permet amiar a tèrme aguestes accions de comunicacion promocionaus per mejans electronics, sense besonh deth vòste consentiment prèvi, tostemp que se tracte de promocionar activitats o servicis que siguen deth vòste interès e similars as que son objècte dera relacion dirècta damb Vosté, prèvia acceptacion pera vòsta part des nòstes politiques de privacitat. En quinsevolhe cas, vosté pòt opausar-se, ara o en quinsevolhe moment, a recéber aguestes comunicacions comerciales per mejans electronics d’acòrd damb çò que s’establís en apartat “Quini son es mèns drets” d’aguesta politica.

Cessions a tresaus, transferéncies internacionales, e decisions automatizades

Es entitats responsables deth tractament poderàn balhar es vòstes donades personales a administracions publiques (com ara era Agència Tributària, era Seguretat Social, o era autoritat en àmbit laborau), entar estricte compliment des obligacions legales as qué es entitats responsables deth tractament son subjèctes pr’amor dera sua activitat.

Atau madeish, es entitats responsables deth tractament l’informen de que es vòstes donades personales pòden èster cedides as provedidors des servicis que agen contractadi entà poder desvolopar era sua mission d’impulsar era competitivitat der airau empresariau e era sua preséncia e interrelacion enes mercats internacionals.

ACCIÓ informe exprèssament que poderà comunicar es vòstes donades identificatives (nòm cognòms) e donades de contacte corporatives/professionaus (adreça electronica/postau e telefon) de contacte corporatiu/professionau as Departaments d’Empresa e Coneixement, ara Direcció General d’Industria e ath Departament dera Presidéncia dera Generalitat de Catalunya (entitats destinatàries des donades) tostemps e quan era finalitat deth sòn tractament age estat degudament justificada pera entitat destinatària des donades e aguesta naua finalitat sigue compatibla damb era finalitat entara qué s’amassèren es donades en un començament. En cas de  complir-se aguesti requisits, ACCIÓ estarie complint damb era normativa vigenta en matèria de proteccion de donades personales.

En cas que vos inscriuéssetz, participegatz o sigatz ponent en bèra ua des activitats o servicis organizades pera nòsta entitat, ACCIÓ l’informe que poderà comunicar es vòstes dades identificatives (nòm e cognòms) e donades de contacte corporatives/professionaus (adreça electronica/postau e telefon) as auti inscrits, participants o ponents dera activitat o servici, tostemp e quan vosté ac age autorizat exprèssament e de forma prèvia ara realizacion d’aguesta comunicacion de donades. Vosté poderà revocar eth vòste consentiment en quinsevolhe moment, contactant damb eth nòste Delegat de Proteccion de Donades a trauès dera sua adreça electronica dades.accio@gencat.cat.

En bères activitats e/o servicis coorganizadi (com ara eth Suplier Search Service, es Brokerage Events, entre d’auti), se realize ua cession de donades que forme part indispensabla d’aguestes activitats e/o servicis, qu’ei basada ena relacion contractuau entre vosté e es entitats responsables deth tractament. Aguesta cession de donades consistís en méter en contacte a clients, provedidors e potenciaus clients que participen enes citades activitats e servicis, donques ei ua cession de besonh entà poder complir damb era nòsta obligacion de balhar-li es madeishi o velhar pera sua participacion conforme ara vòsta sollicitud.

Es entitats responsables deth tractament realizen transferéncies internacionales des sues donades a païsi a on era entitat a dubèrtes oficines que non dispausen d’ua normativa equivalenta ara europèa (“tresaus païsi”). Es donades de contacte dera vòsta titularitat se transmeten damb er unic objècte de balhar accés ath personal des entitats responsables deth tractament que son desplaçades enes oficines exteriores e que se sotmeten as politiques des entitats responsables deth tractament en matèria de confidencialitat e proteccion de donades. Entà realizar aguestes transferéncies internacionales, es entitats responsables deth tractament apliquen es garanties establides ena normativa vigenta e unicament les realizen entà dar compliment ara sua mission d’interès public. L’informam tanben de que es entitats responsables deth tractament an  contractadi servicis a provedidors tecnologics plaçadi en tresaus païsi. Es entitats responsables deth tractament an contractat aguesti provedidors tà auer es servicis qu’an de besonh entà desvolopar es sues activitats, es que  an soscrit damb es entitats responsables deth tractament es contractes de confidencialitat e tractament de donades exigidi pera normativa, aplicant es garanties e sauvaguardes de besonh tà preservar era sua privacitat.

En cap cas es entitats responsables deth tractament cediràn o transferiràn es vòstes donades personales a d’autes empreses o entitats diferents des indicades en aguest apartat de “Cessions e transferéncies internacionales” sense eth vòste consentiment prèvi.

Es entitats responsables deth tractament non adoptaràn decisions que li poguen afectar basant-se unicament en tractament automatizat des vòstes donades personales. Toti es procèssi de presa de decisions restacades damb es finalitats de tractament abans descrites se realizen damb intervencion umana.

Entà auer mès informacion sus es garanties dera vòsta privacitat pòt dirigir-se ara persona delegada dera proteccion de donades a trauès des adreces postales e electroniques indicades.

Guaire temps sauvaraml es vòstes donades personales?

Es vòstes donades personales se conservaràn en tant se mantengue era vòsta relacion damb es entitats responsables deth tractament, e un còp finalizada aguesta relacion per quinsevolhe causa, pendent eth temps de prescripcion legala aplicabla, o pendent eth temps que sigue de besonh  entà  garantir eth compliment dera missin d’interès public des entitats responsables deth tractament.

Un cop finalizada era vòsta relacion damb es entitats responsables deth tractament, es vòstes donades se tractaràn sonque as efèctes d’acreditar eth compliment des obligacions legales o contractuales des entitats responsables deth tractament.

Finalizadi aquesti terminis de prescripcion, es vòstes donades seràn eliminades o, alternativament, anonimizades. Se vò saber mès informacion sus eth termini aplicat ath tractament des vòstes donades, pòt dirigir ua peticion a dades.accio@gencat.cat.

Quini son es vòsti drets?

Vosté pòt exercir es vòsti drets d’accés, rectificacion, supression e portabilitat, limitacion e/o oposicion ath tractament des vòstes donades dirigint-se ara persona delegada dera proteccion de donades a trauès des adreces postales e electroniques indicades.

Reclamacions

Se considère qu’eth tractament des vòstes donades personales vulnère era normativa o el vòsti drets, pòt presentar ua reclamacion dauant deth/ra nòste/a delegat/da de proteccion de donades o dauant dera Autoritat Catalana de Proteccion de Donades, a trauès dera sua adreça postau C/ Rosselló, 214, C.P. 08008, Barcelona (Espanya).