• Share to Linkedin
  • Print

Justificacions d'ajuts

Per a la gestió de justificacions (innovació i internacionalització) trieu més avall l'any l'ajut que voleu justificar.

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la internacionalització el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 484 96 21.

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60.