ACCIÓ - Agencia para la Competitividad de la Empresa

ACCIÓ és activa en la participació en projectes europeusACCIÓ es activa en la participación en proyectos europeos.

 

ACCIÓ coordina la xarxa Enterprise Europe Network a CatalunyaACCIÓ coordina la red Enterprise Europe Network en Cataluña.