• Share to Linkedin
  • Print

Transparència

A continuació podeu consultar els documents relatius als articles de la Llei 19/2014.

A continuació podeu consultar els documents relatius als articles de la Llei 19/2014:

 

1.1 Estructura organitzativa i de funcionament
1.2 Alts càrrecs i directius
1.3 Empleats públics
1.4 Convocatòries: accés i resolució
1.5 Representació sindical

A continuació podeu consultar els documents relatius als articles de la Llei 19/2014:

 

3.1 Entitats i òrgans de contractació
3.2 Contractació programada
3.3 Licitacions en tràmit
3.4 Contractes subscrits
3.5 Execució dels contractes
3.6 Criteris interpretatius, acords i directrius
3.7 Recursos i resolucions judicials

3.8 Estadístiques i registres de contractació

3.9 Convenis

6.1. Plans territorials sectorials


6.2. Informació cartogràfica