ACCIÓ - Agency for Business Competitiveness

A continuació podeu consultar la informació requerida per donar compliment a la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).