ACCIÓ - Agency for Business Competitiveness
  • Share to Linkedin
  • Print

page

Aquest apartat fa referència als articles 8.1.k i 12.4 i 5 de la LTAIPBG.

Data d'actualització: 27 d'abril de 2023.