• Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Brexit: preguntes freqüents

Articles i altres publicacions

Si la teva empresa té relacions amb el Regne Unit, ja siguin directes o indirectes, la perspectiva del Brexit genera moltes incerteses. Et responem les preguntes freqüents que et pots fer sobre duanes, logística, marc legal o fiscalitat
28/09/2020
Imatge

p style="margin-bottom: 32px;">Per fer front a les incerteses empresarials que presenta la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), ACCIÓ posa al teu abast diverses actuacions en el marc del servei Finestreta Brexit. Alhora, t'oferim la resposta a moltes de les preguntes que ja t'estàs fent.

 


CONTEXT DEL BREXIT

Quins són els actuals punts de discordança per firmar un acord de sortida entre la Unió Europea i el Regne Unit?

Els principals punts de discrepància de les negociacions són:

 • Governança: Tot i els esforços per arribar a un acord sobre la futura relació entre ambdues parts, les posicions continuen estan molt enfrontades. La UE cerca un acord únic que englobi tots els aspectes de la futura relació, especialment vol que el Regne Unit mantingui la seva jurisprudència sobre qüestions futures relatives a la regulació de la UE, seguretat, fet que el Regne Unit considera una intromissió en qüestions de sobirania nacional.
  Per altra banda, el Regne Unit voldria arribar a acords individualitzats (incloent-hi acords de lliure comerç amb els diferents països), proposta que la UE declina al considerar-ho una maniobra del Regne Unit per escollir els seus beneficis i evitar certes obligacions.
 • Competència Lleial: Fa referència a la igualtat de condicions per garantir que les empreses d’un costat no tinguin avantatges sobre els seus competidors, conegut com ‘level playing field’. La UE està intentant que el Regne Unit s’adhereixi a les normes europees, fet que el Regne Unit vol evitar.
  • La UE vol evitar que el Regne Unit flexibilitzi la seva normativa en matèria laboral, de seguretat, mediambiental i ajudes de l’estat.
  • El Regne Unit ha sol·licitat que no s’exigeixi aquest alineament i que se’ls ofereixi acords en línia als acords firmats amb països com el Canadà, Japó o Corea del Sud.
 • Pesca: La UE demana tenir accés de pesca en aigües britàniques, tot mantenint el nivell de quotes establert actualment. El Regne Unit, per contra, és partidari de fer noves negociacions sobre aquestes quotes.
 • Frontera amb Irlanda del Nord: A l'octubre del 2019 el Regne Unit i la UE van signar un acord de retirada on s’incloïa el protocol corresponent a Irlanda de Nord, dissenyat per evitar una frontera dura amb la República d'Irlanda, tot mantenint Irlanda de Nord en el mercat únic de la UE.
  A principis de setembre, el parlament britànic va començar la tramitació d’un projecte llei per regular el mercat intern, que contravé al protocol d'Irlanda de Nord, i amb el qual el govern britànic pretén establir un accés sense restriccions de mercaderies des de Gran Bretanya cap a Irlanda de Nord i que donaria la possibilitat als ministres britànics d'eliminar certes salvaguardes prèviament pactades. Concretament, pel que fa al control de mercaderies i l'obligació d'informar Brussel·les sobre ajudes públiques que beneficiïn empreses nord-irlandeses.

Què implica que el Regne Unit hagi oficialment rebutjat estendre el període transitori de negacions amb la Unió Europea?

El Regne Unit va confirmar el passat 12 de juny del 2020 que no estendrà el període de transició més enllà del 31 de desembre de l'any 2020. Per tant, la UE i el Regne Unit disposen fins al 31 de desembre per continuar les negociacions i arribar a un acord sobre les relacions futures entre ambdues parts. Això implica que, en cas que el Regne Unit surti sense signar un acord amb la UE, les futures noves relacions comercials s’establiran sota el paraigües de la Organització Mundial del Comerç i es considerarà el Regne Unit com un país tercer.

Com evolucionen les negacions comercials del Regne Unit amb països tercers? Quins acords s’han aconseguit firmar aquest 2020?

Des del gener del 2020 el Regne Unit té la capacitat de negociar els futurs nous acords comercials amb països tercers, que entrarien en vigència un cop el Regne Unit surti oficialment de la UE. Els països prioritaris han estat: el Japó, EUA, Austràlia, Nova Zelanda i els països que conformen l’acord CPTPP.

 • Actualment s’han firmat 20 acord comercials amb països com: Suïssa, Xile, Corea del Sud, els països andins, els del Bloc comercial CARIFORUM, Amèrica Central, Bloc comercial de l’Àfrica Oriental i Meridional, les Illes Fèroe, Geòrgia, Islàndia i Noruega, Israel / Palestina, Jordània, Kosovo, Líban, Liechtenstein, Marroc, Estats del Pacífic, Bloc comercial de la Unió Duanera del Sud d'Àfrica i Moçambic i Tunísia.
 • L’acord més rellevant firmat fins ara és l’acord comercial amb el Japó, que s’ha negociat en base a l’acord previ de la UE-Japó, centrant-se en les àrees d’interès mutu.
 • S’han firmat acords de reconeixement mutu amb països com: EUA, Austràlia i Nova Zelanda.

Quines han estat i seran les dates clau del Brexit per aquest 2020?

 • 31 DE GENER: El Regne Unit abandona la UE i entra en el període transitori fins, a priori, el 31 de desembre del 2020.
 • 1 DE MARÇ: Comencen les negociacions entre el Regne Unit i els països de la UE.
 • 30 DE MARÇ: La UE manifesta la possibilitat d’estendre el període de transició.
 • 12 DE JUNY: El Regne Unit comunica oficialment que rebutja estendre el període de transició.
 • 15 D’OCTUBRE: Data límit per arribar a un acord de sortida entre les dues parts, en cas contrari el Regne Unit serà considerat un país tercer a partir de l’1 de gener del 2021.
 • 31 DE DESEMBRE: últim dia del període transitori, en cas de no haver arribat a cap acord o estendre la data de negociacions, el Regne Unit sortirà oficialment de la UE.

Torna amunt AMUNT

QÜESTIONS GENERALS

Quines implicacions tindrà per a la meva empresa una sortida del Regne Unit de la UE sense acord?

Si el Regne Unit i la Unió Europea no arriben a un acord de retirada, o no hi ha una aprovació d’ajornament del Brexit abans del 31 de desembre de 2020, aquest fet implicarà que no es podrà establir un acord consensuat ni un període de transició. És a dir, immediatament el Regne Unit serà considerat com un tercer país per la UE, on no s'haurà establert un acord comercial (com podria ser un acord de lliure comerç o una unió duanera), o altres acords sectorials / transversals (en àmbits de l'aviació, visats, acords sanitaris, fitosanitari, etc). A partir de l'1 de gener de 2021, les relacions entre el Regne Unit i la UE quedaran regulades per l’OMC (Organització Mundial del Comerç)

Concretament, sense acord firmat el 31 de desembre de 2020, estarem davant del següent escenari:

 • Finalització de la unió duanera: S’establiran nous procediments de tràmits duaners, controls sanitaris i fitosanitaris a la frontera (tant en origen, com en destí). Aquests controls poden implicar que els béns a ser comerciats entre la UE i el Regne Unit passin controls d'inspecció, el que derivarà que els exportadors hauran de presentar nous certificats, llicències, registres, autoritzacions exigits per les exportacions.
 • Finalització de la lliure circulació: de capitals, béns, serveis i persones (treballadors, estudiants, viatgers) i la fi de la llibertat d’establiment, el que implicarà nous obstacles per exportar o importar.
 • Restabliment automàtic d’algunes barreres al comerç:
  • Finalització de l'aplicació de determinades mesures "de mercat intern" (per exemple, reconeixement mutu de qualificacions professionals, procediments d'aprovació, drets de propietat intel·lectual, targeta d'assegurança mèdica europea, etc.).
  • Duplicació de procediments regulatoris relacionats amb les condicions d'accés al mercat (agricultura i agroalimentària, salut, aeronàutica, productes químics, etc.) per tal que els productes tinguin validesa tant a la UE com al Regne Unit.
  • Noves lleis aplicables (dret laboral, contractes, propietat intel·lectual, indústria, etc.).

El Brexit pot tenir un impacte directe si ets...?

El Brexit pot tenir un impacte directe per a tota empresa catalana que tingui relacions directes o indirectes amb el Regne Unit. A continuació s’esmenten els casos més evidents d’empreses que es poden veuran afectades pel Brexit: 

 • Empreses catalanes que exporten productes o serveis al Regne Unit.
 • Empreses catalanes que importen productes o serveis del Regne Unit o bé que utilitzin un proveïdor de serveis establert allà.
 • Empreses catalanes que distribueixin producte d’origen del Regne Unit a escala estatal.
 • Empreses catalanes amb filials al Regne Unit.
 • Empreses catalanes que tinguin treballadors britànics.
 • Empreses catalanes que desplacin temporalment treballadors catalans al Regne Unit, o a la inversa, que rebin treballadors britànics a Catalunya.
 • Empreses que transportin mercaderia al o pel territori del Regne Unit.
 • Empreses que tinguin registrats els seus drets de propietat intel·lectual al Regne Unit (com ara patents, marques comercials europees, indicacions geogràfiques, certificats de varietats vegetals, etc.).

El Brexit també tindrà impacte directament a tota empresa britànica que tingui relacions empresarials amb Europa.

Torna amunt AMUNT

DUANES

Les meves mercaderies podran circular lliurement al Regne Unit en el cas d’un Brexit sense acord?

En el cas que el Regne Unit esdevingui un país tercer, les mercaderies no podran circular lliurement, sinó que s’hauran de sotmetre a controls duaners tant en origen com en destí. Aquest fet pot comportar un augment de costos a l’hora d’exportar determinats productes, atès que les operacions d’importació o exportació poden veure’s subjectes a certes formalitats duaneres, com ara l’obtenció de noves llicències, autoritzacions o notificacions atorgades per part d’autoritats nacionals competents. A més, els controls duaners també poden ocasionar retards a causa de les inspeccions de les mercaderies, un augment de les tarifes de transport i la impossibilitat de complir terminis de producció o lliurament pactats.

D’altra banda, el Regne Unit pot establir prohibicions, limitacions o contingències en l’entrada o sortida de certs productes.

Quan es començarien a desplegar els controls sanitaris i fitosanitaris sobre les mercaderies comercialitzades entre el Regne Unit i la UE?

Sortida amb acord

En cas d’acord és molt probable que s'estableixi un període transitori de sortida ordenada a partir del 2021. Ambdós governs informarien les empreses de les noves regulacions exigides per les respectives duanes per seguir comerciant.

Sortida sense acord

En cas de no acord, es preveu el desplegament de controls duaners a partir de l'1 de gener de 2021. Això implica que les duanes, tant en origen com en destí, puguin començar a sol·licitar requeriments específics de països tercers a l’hora de fer els despatxos.

Quines implicacions tindrà el Brexit pel que fa a normes d’origen si importo productes del Regne Unit?

Els productes provinents del Regne Unit perdran la característica d’originaris de la UE en el marc d'un règim comercial preferencial amb un tercer país. Això implicarà que l’empresa catalana que es proveeixi de productes del Regne Unit, els incorpori a la seva producció i posteriorment els vulgui vendre a un tercer país, podria veure com el seu producte final deixa de ser considerat 'producte de la UE'. Els productes d'origen del Regne Unit no es podran beneficiar dels tractats de lliure comerç que la UE hagi firmat amb països tercers (com ara Japó, Turquia...).

Torna amunt AMUNT

LOGÍSTICA

Quins impactes pot tenir per a la logística de la meva empresa un Brexit sense acord? Què hauria de tenir en compte per prevenir-ho?

Un dels impactes més immediats, en cas de sortida sense acord previ, serà la reintroducció dels drets de duana i els controls fronterers. Aquests dos factors poden tenir un impacte directe a la cadena de subministrament i competitivitat de la nostra empresa, especialment per a aquelles que no estiguin habituades a realitzar vendes extracomunitàries, atès que hauran de començar a gestionar procediments duaners habituals en les exportacions.

És important tenir present que l’empresa (habitualment a través del seu transitari o agent duaner) haurà de gestionar els ‘despatxos duaners’ per tal de comerciar amb el Regne Unit. Així doncs, serà vital tenir en compte la incorporació d’aquests nous processos i costos derivats per a les operacions destinades al mercat britànic. 

Es recomana parlar amb un transitari o agent duaner sobre els temes que deriven del procés d’exportació, com ara:

 • Assessorar-vos sobre els tràmits duaners a presentar.
 • Assegurar-vos que el vostre producte no està subjecte a contingències o règims especials d’importació entre d’altres.
 • Conèixer si els vostres productes estan subjectes a impostos especials.
 • La viabilitat de poder obtenir exempcions de l’IVA per a les exportacions.
 • La viabilitat d’obtenir deduccions de l’IVA sobre les importacions.
 • Informar-se sobre els possibles controls sanitaris i fitosanitaris als que poden estar subjectes els productes.
 • Obtenir informació sobre l’origen dels béns que importeu del Regne Unit (subministrament de tercers països) i les normes aplicables (drets antidumping, normes d'origen, etc.).
 • Informar-vos sobre possibles noves rutes de transport.
 • Assessorar-vos sobre el millor Incoterm a utilitzar per tal de no incórrer en drets de duana al Regne Unit.

Les entregues Just in Time poden veure’s afectades pel Brexit?

En el cas d’una sortida sense acord, les mercaderies exportades al Regne Unit poden estar subjectes a controls de qualitat, sanitaris i fitosanitaris; la qual cosa podria comportar retards en les entregues i uns increments en els costos duaners i administratius. És important preveure aquest retards, especialment per a aquelles empreses compromeses i amb clàusules contractuals de Just in Time. Es recomana valorar l’opció de contractar serveis de centres d’emmagatzematge ubicats a Regne Unit o a països propers per tal de poder realitzar les entregues de manera més àgil en els temps programats.

Torna amunt AMUNT

MARC REGULATORI

Sóc una empresa importadora, quins canvis podrien produir-se en l’àmbit regulatori en cas de Brexit? Alguns exemples de noves certificacions o requisits a tenir en compte?

Si el Regne Unit no arriba a un acord de sortida i si no hi ha una aprovació d’ajornament del Brexit amb la UE abans del 31 de desembre de 2020, i aquest esdevé un país tercer, es preveu que la Unió Europea pugui sol·licitar per determinades mercaderies (com ara productes químics, residus, perifèrics, mercuri, propietats culturals, béns de consum, armes de foc, etc.) l’obtenció de noves certificacions, autoritzacions, registres, llicència d’importació / exportació, per tal de realitzar enviaments de tercer país a la UE i viceversa.

Per exemple, la UE podria sol·licitar els següents nous requisits per a les mercaderies provinents del Regne Unit: 

 • Sector Farmacèutic i Químic: Presentació d'autoritzacions de comercialització, certificacions de llocs de producció, repatriació a la UE de les activitats que es duran a terme al Regne Unit, nomenar un representant al territori de la UE.
 • Sector Aeronàutic: certificació de peces fabricades al Regne Unit i destinades a ser acoblades a la UE, etc.
 • Sector Automoció: Presentació d'autoritzacions, homologació de vehicles, etc.
 • Sector Béns de doble ús: Presentació de llicència d'exportació, obtenir el marcatge CE.
 • Sector Agricultura i alimentació: Presentació de certificat sanitari, fitosanitaris, qualitat, etc.

Així doncs, algunes mesures preventives per continuar subministrant-se de mercaderies del Regne Unit a la UE serien:

 • Comprovar que els productes importats compleixen amb la normativa exigida per la UE.
 • Verificar que el nostre importador hagi certificat o registrat els productes del Regne Unit davant de les autoritats europees, per tal que aquests puguin ser comercialitzats a la UE. (Principalment pels sectors de l’automoció, farmacèutic, químic, alguns béns de consum).
 • Transferir a la UE els expedients d’autoritzacions i registres que actualment només estiguin presents al Regne Unit perquè aquests compleixin amb la normativa europea. (Principalment pels sectors de l’automoció, farmacèutic, químic, alguns béns d’equipament i de consum).
 • Nomenar un representat al territori de la UE dels productes del Regne Unit (principals sectors: química, dispositius mèdics, cosmètics, additius per a alimentació, etc.).

Sóc una empresa exportadora, quins canvis podrien produir-se en l’àmbit regulatori en cas de Brexit? Alguns exemples de noves certificacions o requisits a tenir en compte?

En cas de sortida sense acord, el Regne Unit considerarà les importacions de la UE com exportacions provinents de països tercers. Això implicarà l’establiment de controls duaners al Regne Unit, l’aplicació d’aranzels i sol·licitud de noves certificacions (tal com té previst fer la UE per a les importacions provinent del Regne Unit).

Tanmateix, a diferència de la UE, el Regne Unit té previst de transposar de manera temporal les normes europees (especialment en matèria de certificació i condicions per a la comercialització). Un cop passi el període transitori establert pel Govern britànic, es preveu que Regne Unit comenci aplicar la seva pròpia legislació en matèria duanera i legislativa.

Així doncs, algunes possibles mesures preventives per continuar exportant mercaderies de la UE al Regne Unit serien:

 • Certs sectors hauran d’obtenir autoritzacions i/o registres per part de les autoritats del Regne Unit per tal que el producte pugui ser comercialitzat. (Per exemple, en l’àmbit cosmètic o químic serà necessari comptar amb un representat al Regne Unit que et representi davant de l’autoritat britànica)
 • Comprovar que els productes provinents de la UE compleixen amb la normativa exigida pel Regne Unit.
 • El marcatge CE deixarà de ser vàlid al Regne Unit (després del període transitori o en un escenari sense acord). Així doncs, per tal de comercialitzar-lo serà necessari obtenir el marcatge propi que reclami el Regne Unit.

Si els meus productes estan subjectes a una normativa nacional i no a una normativa europea, la meva empresa es pot veure afectada per un Brexit sense acord?

Actualment els productes catalans es poden comercialitzar al Regne Unit sense requisits ni controls addicionals gràcies al principi de reconeixement mutu. Segons aquest principi, un Estat membre de la UE no pot prohibir o restringir l’accés al mercat d’un producte legalment situat al mercat d’un altre Estat membre (excepte si els productes no compleixen les normes tècniques nacionals). En el cas de no arribar a un acord, el principi del reconeixement mutu ja no s'aplicarà al Regne Unit. 

Davant d’aquesta situació, l’empresa haurà de:

 • Per importació de mercaderies del Regne Unit: assegurar que els béns importats compleixen els requisits nacionals del primer país de la UE en què importa.
 • Per exportar mercaderies al Regne Unit: prendre mesures per garantir que els productes compleixen els requisits vigents al Regne Unit.

Aquests canvis s’aplicaran a partir de l'1 de genere de 2021 en cas de sortida sense acord.

Els estàndards de qualitat i normativa tècnica dels meus productes es poden veure afectats en el cas d’un Brexit?

En el cas d'una sortida sense acord, el Regne Unit esdevindria un país tercer, tenint potestat per determinar les seves pròpies normes i regulacions. Per tant, podrà definir de manera unilateral els estàndards de qualitat i requisits mínims exigibles dels productes per ser comercialitzats al Regne Unit, que podrien ser no equiparables als de la UE. Es preveu una etapa transitòria (encara per definir pel Govern britànic), on es farà una transposició de la Llei europea referent a la normativa tècnica.

Un cop acaba aquesta etapa de trànsit, es preveu que el Regne Unit introdueixi modificacions o requisits addicionals a les exigències de la UE, i fins i tot s'introdueixin restriccions o prohibicions en certs productes.

Torna amunt AMUNT

MOBILITAT DE TREBALLADORS

Com pot afectar el Brexit en el desplaçament temporal dels meus treballadors al Regne Unit?

Sortida amb acord

En cas d’acord, la política europea de lliure moviment de persones seguirà vigent fins a la fi del període transitori, dos anys després da la data de retirada. 

Sortida sense acord

Les persones que vulguin desplaçar-se al Regne Unit durant un període superior als tres mesos hauran de sol·licitar un permís de residència gratuït, que tindrà una durada màxima de tres anys. Un cop expirat aquest termini, i si encara volen romandre al país, hauran de sol·licitar novament un permís addicional, que sí que requerirà el pagament d'una taxa encara no especificada.

Torna amunt AMUNT

FISCALITAT

Quins impactes fiscals pot suposar el Brexit en els tràmits i declaracions amb Hisenda?

Si el Regne Unit surt de la UE deixarà de ser un país intracomunitari i es començaran a aplicar les normes de l’IVA relatives a països tercers immediatament després de la data de sortida. Les transaccions amb el Regne Unit es consideraran extracomunitàries, la qual cosa implicarà que ja no s’haurà de presentar el model 349 (obligatori en les  transaccions intracomunitàries). El model per a vendes extracomunitàries és el 303.

Les factures emeses al Regne Unit continuaran exemptes d’IVA (sempre que s’aporti la declaració duanera corresponent).

Les empreses que no hagin exportat mai a països tercers hauran d’obtenir el número d’identificació fiscal EORI (Economic Operator Registration Identification) per tal de poder continuar exportant al Regne Unit, ja que es realitzaran activitats duaneres. L’EORI és vàlid i únic per a tota la UE. L’organisme que emet l’EORI és Hisenda. 

Quins impactes fiscals pot suposar el Brexit pel meu importador del Regne Unit?

Si el Regne Unit surt de la UE, el nostre importador britànic haurà de disposar d’un EORI, és a dir, d’un número d’identificació fiscal, per tal de poder comerciar amb nosaltres. Les transaccions seran considerades extracomunitàries i hauran de passar controls duaners.

El govern britànic ha anunciat que permetrà ajornar la comptabilització de l'IVA i aranzels en les operacions d'importació, tant per a productes procedents de països de la UE, com de tercers països (en lloc d’haver d’avançar el cost de l’IVA en el moment de fer el despatx duaner). Així doncs, els importadors britànics tenen la possibilitat d'abonar aquests costos en les seves declaracions fiscals periòdiques, beneficiant el seu flux de caixa.

Addicionalment, certes mercaderies podrien estar subjectes a altres impostos especials.

L'Agència Tributària disposa a la seva pàgina web d'un apartat amb informació sobre el Brexit i el seu impacte en les formalitats duaneres i fiscals que s'hauran de complir en cas que es produeixi una sortida sense acord. És possible que l'empresa que exporta productes al Regne Unit s’hagi de registrar en aquest país a l'efecte de l'IVA.

Torna amunt AMUNT

Les patents i marques dels meus productes es troben sota la legislació de la UE, quina validesa tindran en el cas d’una sortida sense acord?

En el cas que el Regne Unit surti de la UE sense acord previ, es preveu que no hi hagi canvis dràstics pel que fa a la legislació de patents vigents. El Regne Unit preveu respectar els drets i les llicències actuals obtingudes en territori de la UE tot després de la seva sortida. A priori, no es preveuen nous requeriments legals.

Quant a les marques, el Regne Unit ha indicat que també assegurarà que els drets de propietat de totes les marques i dissenys que ja estiguin registrats a la UE puguin continuar sent protegits al Regne Unit. Els propietaris disposaran al Regne Unit d'un dret garantit equivalent que entrarà en vigor una vegada es produeixi la sortida de la UE i serà atorgat amb una càrrega administrativa mínima.

Torna amunt AMUNT

CONTRACTACIÓ INTERNACIONAL

Quin impacte pot suposar un Brexit en els acords comercials firmats amb empreses del Regne Unit?

Pel que fa a la validesa legal dels contractes firmats no es preveuen afectacions directes. Tot i així, és molt important valorar l’estabilitat de les relacions contractuals signades amb els clients o proveïdors. El Brexit pot ocasionar malentesos i, fins i tot, disputes en relació als Incoterms establerts, alteracions dels preus a causa de possibles fluctuacions de divises i altres causes, necessitat d’obtenir noves llicències i certificacions, demores en les entregues, llei aplicable del contracte (subjectes a la llei anglesa o acords contractuals de Roma de la UE), jurisdicció dels tribunals, etc.

És per aquest motiu que es recomana revisar els contractes i renegociar certes variables on puguin sorgir possibles disputes en un futur, com podrien ser els preus, les condicions d’entrega, el pagament, i fins i tot incloure clàusules de protecció davant dels possibles escenaris de risc per a l’empresa.

Torna amunt AMUNT

MODEL DE NEGOCI

Quines àrees de la meva empresa poden veure’s més afectats pel Brexit?

Per a les empreses que operin de manera regular amb el Regne Unit el Brexit podria tenir un impacte en:

 • L‘àrea comercial: reforçar la comunicació amb els clients del Regne Unit, necessitat de buscar nous cients...
 • El departament de logística: Gestió de nous tràmits duaners, revisar la cadena d’aprovisionament (compres) i la de subministrament (vendes), recerca de nous proveïdors o reforçar els protocols amb els actuals, etc.
 • El departament financer: Revisar les conseqüències ocasionades per una possible devaluació de la lliura, analitzar possibles problemes de flux de caixa (per pagaments duaners), contractació d'assegurances de canvi...
 • El departament legal: Revisió dels contractes internacionals amb el Regne Unit.
 • El departament fiscal: Gestió de la nova fiscalitat de temes duaners, per empreses amb filials al Regne Unit revisar la gestió de la doble imposició.
 • El departament de qualitat o regulatori: Analitzar la necessitat d’obtenir noves certificacions, registres, llicències, etc.

És molt recomanable realitzar una autodiagnosi dels impactes del Brexit per tal de dissenyar un pla de contingència que s’adapti a les necessitats de cada empresa.

Serveis relacionats

Finestreta Brexit

Eines empresarials per afrontar la nova realitat del Regne Unit

Pàgines relacionades