• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Estats Units d'Amèrica

Always ahead (el país que sempre va un pas per endavant)

La primera economia del món és un país molt avançat tecnològicament, ben diversificat i amb un gran pes del sector serveis, que suposa més de dos terços del PIB. El sector industrial, que ha anat perdent importància durant els últims anys, representa una mica més del 12 % de la producció total. El sector agrícola, tot i que poc rellevant, té una productivitat alta.

Activitats i missions sobre els Estats Units d'Amèrica i l'Amèrica del Nord i Central

Oportunitats de negoci als Estats Units d'Amèrica a l'Amèrica del Nord i Central

Big data, intel·ligència artificial i internet of things

Estats Units

Big data, intel·ligència artificial i internet of things

TIC i transformació digital


Intel·ligència artificial i ciberseguretat

En el darrer trimestre del 2016, les start-ups del sector de la intel·ligència artificial van rebre una inversió de 705 milions de dòlars, un 16 % més que el trimestre anterior.
Segons dades de Forrester Research, el 2017 s'invertirà un 300% més en intel·ligència artificial que en el 2016. La combinació entre intel·ligència artificial, big data i ciberseguretat serà clau en la transformació i creació de les empreses, així com en el desenvolupament de noves àrees de negoci com el cotxe autònom o els assistents virtuals.
Paper, cartró i packaging

Estats Units

Paper, cartró i packaging


Envasos per a l'alimentació

Als Estats Units, les noves tendències del sector d’envasos per a l'alimentació es presenten com una oportunitat interessant per a les empreses catalanes que treballen aquests productes.
D'una banda, els canvis del format tradicional familiar que han incidit directament en un canvi en la mida dels embalatges; i, de l'altra, el creixement de la demanda de menjar saludable, que ha fet que molta gent compri productes saludables en porcions individuals (cosa que implica una nova necessitat d’envasos aptes per posar al forn, microones, etc.).
Infraestructures i construcció

Estats Units

Infraestructures i construcció


Infraestructures i construcció

Tant el Banc Mundial com el Banc Interamericà de Desenvolupament presenten oportunitats per a enginyeries, constructores i empreses d'arquitectura, tant en projectes d'edificació com d'obra civil (carreteres, ports, aeroports, ferrocarril, etc.).
El sector d'infraestructures i construcció compta amb molt de marge de creixement en els països en desenvolupament, per l'enorme dèficit que arrosseguen en la provisió d’infraestructures que acompanyen el ràpid creixement econòmic i demogràfic, i per la manca de proveïdors qualificats en l'àmbit local.
Energia i recursos

Estats Units

Energia i recursos


Tractament d'aigües i sanejament

El sector de tractament d'aigües i sanejament als Estats Units és un dels sectors que més recursos mou per part dels principals organismes multilaterals.
En els últims cinc anys el Banc Mundial hi ha invertit 40.000 milions de dòlars i el Banc Interamericà de Desenvolupament n'ha destinat 8.000 milions. Es detecten oportunitats tant en el camp de la consultoria com en el de la construcció, l'enginyeria i els subministraments i en temes tan variats com la gestió de recursos hídrics, tractament de residus, sanejament, infraestructura hídrica, enfortiment de la capacitat institucional, gestió de desastres naturals o desenvolupament de polítiques ambientals, entre d'altres.

Vols trobar les millors oportunitats per a la teva empresa?
Descobreix el recomanador d'Oportunitats de Negoci

Vols saber més sobre oportunitats de negoci? 

Estats Units: informes, casos d’èxit i coneixement empresarial