Cupons a la Internacionalització
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Acreditació TECNIO

Acredita la teva tecnologia

L’acreditació TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia diferencial catalana, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement, i també per alinear les estratègies regionals d'innovació aprovades per la Unió Europea.

 

Si acredites la teva empresa o entitat amb el segell TECNIO, gaudiràs d’aquests avantatges:

 • Ús del segell TECNIO
 • Visibilitat a través del web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació. Si escau, serveis especialment dissenyats per a la difusió i comercialització de la tecnologia i de les seves capacitats en R+D
 • Informació sobre les activitats i instruments de suport d’ACCIÓ
 • Capacitació en transferència tecnològica
 • Tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i innovació
 • Informació especialment adreçada a entitats acreditades TECNIO sobre línies d’ajut i programes específics gestionats per ACCIÓ que puguin ser del seu interès
 • Participació en activitats de networking
 • Vehiculació dels instruments de política d’innovació i transferència tecnològica a través de TECNIO

La durada de la vigència de l’acreditació serà com a màxim fins al 31 de desembre de 2019. Una vegada finalitzat aquest termini la renovació no serà automàtica ja que s’adaptaran els requisits en funció de l’evolució dels programes i les necessitats empresarials.

Consulta’ns per conèixer-ne tots els detalls!

Hi ha diferents tipus d’empreses i entitats que poden obtenir l’acreditació amb el segell TECNIO:

 • Desenvolupadors de tecnologia privats
 • Desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre
 • Altres desenvolupadors sense ànim de lucre
 • Desenvolupadors de tecnologia públics
 • Facilitadors de tecnologia públics: unitats de comercialització de tecnologia

 

Si encaixes en algun d’aquests perfils, contacta amb ACCIÓ per acreditar-te!

Desenvolupadors de tecnologia privats

 • Tenir la condició d’enginyeries i/o empreses privades de base tecnològica amb establiment operatiu a Catalunya amb independència de la seva forma jurídica
 • Ser titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual propis (patents, models d’utilitat i/o drets d’autor en el cas de programari) en els darrers tres anys
 • Tenir una mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses que sigui com a mínim de 120.000€

 

Desenvolupadors sense ànim de lucre avançats

 • Tenir la condició d’entitat sense ànim de lucre amb majoria d’empreses en el seu patronat
 • Tenir una mitjana d’ingressos dels darrers tres anys per desenvolupar recerca pròpia que sigui d’un mínim del 30% dels ingressos totals
 • Tenir els ingressos del darrer any o la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses superior al 35% sobre els ingressos totals
 • Disposar d’un sistema actualitzat de gestió de la qualitat dels serveis que presta a les empreses
 • Tenir uns ingressos mínims anuals de 35 milions d’euros o bé tenir un creixement anual dels ingressos del 20% a comptar des de l’any anterior al d’acreditació

 

Altres desenvolupadors sense ànim de lucre

 • Tenir la condició d’entitat sense ànim de lucre
 • Tenir en el darrer any o la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses superior al 35% sobre els ingressos totals
 • Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta a les empreses
 • Tenir uns ingressos mínims anuals de 500.000 euros

 

Desenvolupadors de tecnologia públics

 • Ser un grup de recerca de les universitats públiques i/o privades, dels centres de recerca CERCA, dels centres del CSIC, o ser entitat pública sense ànim de lucre o consorci, i estar ubicat a Catalunya. Excepte en el cas dels centres de recerca CERCA, cal que el personal investigador estigui acreditat amb el segell SGR (almenys en un 80% del grup).
 • Tenir una mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses com a mínim del 25% sobre els ingressos totals del grup, o bé com a mínim de 120.000 euros
 • Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta el grup

 

Facilitadors de tecnologia públics: unitats de comercialització de tecnologia

 • Estructures pròpies de les universitats catalanes, instituts de recerca hospitalaris, centres de recerca CERCA i del CSIC que tinguin per funció la comercialització de tecnologia via llicència de patents, models d’utilitat i/o drets d’autor pel cas de programari a empreses i/o creació d’empreses de base tecnològica

Les acreditacions TECNIO estan tancades. Consulta’ns per conèixer-ne tots els detalls!

A continuació, també hauràs de fer arribar la documentació que indica l’article 3 de la Resolució EMO/1787/2015 i l’article 2 de la Resolució EMC/771/2016, la qual modifica l’article 3 de la primera Resolució, a acreditació.accio@gencat.cat amb l’assumpte: “Ref. Nom de l’Entitat_TECNIO”. En el cas de les sol·licituds per a la tipologia de Desenvolupadors de tecnologia públics l’assumpte serà "Ref. Nom de l’Entitat_acrònim del grup de recerca_TECNIO".

El termini de presentació de les sol·licituds per obtenir l'acreditació d'entitat TECNIO per ACCIÓ serà des de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC fins al 30 de novembre de 2018.