Cap a un món més sostenible

Aquest sector inclou la producció d'energia a través de l'aigua, el gas i el petroli, així com les energies renovables. També en formen part totes les activitats relacionades amb l'eficiència energètica, que busquen protegir el medi ambient i fomentar un comportament sostenible en el seu ús.

Oportunitats de negoci vinculades a l'energia i els recursos

Brasil

Brasil

Energia i recursos


Energies renovables (eòlica, solar i biomassa)

A principis del segle XXI, dos terços de l'energia elèctrica brasilera encara eren d'origen hidràulic i un terç tèrmica.
Aquesta última dècada, la necessitat de mantenir un creixement econòmic sostingut i sostenible, juntament amb els cicles inestables de pluges, han motivat una diversificació de les fonts d'energies renovables. El 2016 l'energia eòlica va experimentar un creixement del 50 %, arribant als 10.740 MW de capacitat instal·lada (el 6 % del total del sistema elèctric). Per la seva part, la biomassa va assolir els 54 TW, la qual cosa fa d'ella la segona font en importància de la matriu energètica brasilera. Quant a l'energia solar, encara està en una situació més embrionària, però amb perspectives de creixement exponencials els propers anys.
Perú

Perú

Energia i recursos


Indústries extractives: incorporació de processos per contaminar menys

Perú és un país amb una gran indústria extractiva de minerals (coure, or, grafè, zinc...), els processos dels quals són molt contaminants.
El país necessita incorporar processos que puguin mitigar l'impacte d'aquestes indústries sobre el medi ambient i la població. Empreses especialitzades en el tractament d'aigües, la gestió de residus, etc. poden tenir bones oportunitats en aquest àmbit, on Perú té un marge de millora ampli.
Turquia

Turquia

Energia i recursos


Energies renovables com són la solar i l'eòlica

Turquia ha esdevingut un dels mercats energètics de creixement més ràpid del món. A més, la seva demanda d'energia continuarà augmentant (especialment energies renovables com són la solar i l'eòlica).
El Govern també ajuda les empreses que es dediquen a aquesta àrea. Així, hi ha oportunitats en dispositius i solucions per energies renovables, solucions en les xarxes intel·ligents, solucions destinades a l’energia hidràulica, solucions per a residus urbans, solucions en energia geotèrmica, a més de tot tipus de components i programari. Centrals tèrmiques, solucions de filtració, projectes i privatització de les xarxes de distribució d'electricitat, solucions de xarxes intel·ligents, projectes de centrals nuclears, entre d'altres.
Iran

Iran

Economia circular

Energia i recursos


Energies renovables i medi ambient

Tot i que és un sector poc rellevant a l'Iran, el Govern preveu que d'aquí al 2022 un 10 % de l'electricitat consumida al país sigui d'una font renovable.
A causa dels problemes de sequera que té el país, existeix igualment una important demanda de plantes de dessalinització d'aigua de mar i plantes de tractament d'aigua. També hi ha oportunitats per a plantes de reciclatge de residus sòlids urbans i solucions per a la descontaminació del sòl.

Vols trobar les millors oportunitats per a la teva empresa?
Descobreix el recomanador d'Oportunitats de Negoci

Vols saber més sobre oportunitats de negoci? 

Energia i recursos: informes, casos d'èxit i coneixement empresarial